Chef för Rättsenheten

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen i Västmanlands län är en spännande arbetsplats. Få arbetsplatser har en så stor bredd i sin verksamhet. I vår roll som regeringens regionala företrädare ingår att offensivt arbeta med utveckling av viktiga samhällsområden som regionalpolitik, näringsliv, miljö- och naturvård, kulturmiljövård, kommunikationer, bygg- och planfrågor, areella näringar, jämställdhet, socialtjänst m.m. Vår verksamhet sträcker sig från myndighetsutövning till länsutveckling.

Länsstyrelsen söker en Chef för Rättsenheten

Rättsenhetens ansvar spänner över ett stort antal områden, där tyngdpunkten ligger på handläggning av besvärsärenden enligt miljöbalken, plan- och bygglagen, trafikförordningen m fl lagar samt ärenden om körkortstillstånd och återkallelse av körkort. På enheten handläggs dessutom tillstånds- och tillsynsärenden som rör jakt, stiftelser, kameraövervakning, överförmyndare, yrkesmässig trafik, trafikföreskrifter m m. Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor ingår också i enheten. En viktig uppgift är att ge juridisk rådgivning till ledning och övriga enheter inom Länsstyrelsen samt att delta i andra enheters ärenden.

Arbetsuppgifter

Som chef för Rättsenheten får Du ansvaret för att bevaka lagenlighet och rättssäkerhet inom Länsstyrelsen. Du kommer att leda en enhet med ca 20 medarbetare. Du kommer att få personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar och ingå i Länsstyrelsens ledningsgrupp.

Vi söker dig som har juristexamen och notariemeritering. Du skall ha flerårig erfarenhet av arbete i offentlig förvaltning gärna från domstol och/eller arbete med myndighetsutövning på central, regional eller lokal nivå. Vi fäster mycket stor vikt vid goda ledaregenskaper.

Vi erbjuder ett stimulerande och utvecklande arbetsfält. Du får en anställning som gäller tills vidare med tidsbegränsat chefsförordnande (tre år).

Sammanfattning

Besöksadress

Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås
None

Postadress

None
None

Liknande jobb


15 mars 2006

Vårdbiträde

19 juni 2006

Lokalvårdare

29 september 2006