Chef till Arbetsgivarutveckling

Arbetsbeskrivning

Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation.Medlemmar är 270 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området.Arbetsgivarpolitiken utvecklas och samordnas gemensamt i arbetsgivarsamverkan.Arbetsgivarverket skapar en arena för arbetsgivarsamverkan på central nivå där det är alla medlemmars ansvar att aktivt medverka.Chef till Arbetsgivarutveckling Inom Arbetsgivarutveckling arbetar Arbetsgivarverkets rådgivare med att stödja utveck-lingen av medlemmarnas arbetsgivarpolitik.Arbetet bedrivs bland annat genom en om-fattande mötesverksamhet med medlemmar.Rådgivarna arbetar med stöd och råd i ar-betsgivarfrågor, utbildningar för arbetsgivarföreträdare i frågor som rör den statliga ar-betsgivarpolitiken och företräder medlemmarna vid tvister på central nivå.Rådgivarna arbetar konsultativt inom till exempel områdena arbetsrätt, avtal, lönebildning och ar-betstid samt avveckling och strukturförändringar.Som chef för Arbetsgivarutveckling är du en central person för utvecklingen av den statliga arbetsgivarpolitiken.Du känner ett stort engagemang för att bidra till att stärka kopplingen mellan en tydlig arbetsgivarpolitik och de statliga verksamheternas effekti-visering och utveckling.Du har personalansvar för cirka 15 medarbetare och ingår i Arbetsgivarverkets ledningsgrupp.Ditt uppdrag är att med tydligt medlemsfokus leda och utveckla Arbetsgivarutveckling utifrån den statliga arbetsgivarpolitiska strategin.Kvalifikationer Du har erfarenhet av att arbeta strategiskt med verksamhetsstyrning/-utveckling kopplat till arbetsgivarfrågor på ledningsnivå.I ditt arbete utgår du från ett helhetsperspektiv och har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med komplexa frågeställningar på en strategisk nivå.Du har dokumenterad förmåga och erfarenhet av att driva utvecklings-arbete med lyckat resultat.Därutöver har du mycket goda ledaregenskaper och flerårig erfarenhet av chefsrollen med personalansvar.Du är trygg i dig själv och är en coachande ledare som har förmå-gan att se, tillvarata och utveckla kompetens samt skapa ett gott arbetsklimat.Du har dessutom mycket god kommunikationsförmåga i både tal och skrift.Du kan föra ut och förankra budskap genom dialog med medlemmarnas chefer och HR-ansvariga.Du har akademisk utbildning och goda kunskaper i ekonomisk styrning och strategiskt HR-arbete.Erfarenhet av strategiskt arbete i medlemsorganisationer och/eller det statliga området är meriterande men är ej ett krav.Övrigt Arbetsgivarverket ligger i centralt belägna lokaler på Kungsgatan 12-14 i Stockholm. Arbetsgivarverket tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter. I denna rekrytering samarbetar vi med Proffice AB.Välkommen med din ansökan till www.proffice.se senast den 8 november 2010.Läs mer om Arbetsgivarverket på www.arbetsgivarverket.se.

Kontaktpersoner på detta företaget

HR-specialist Åsa Kälvegård
08-700 13 00
Chef Stödprocessen Helene Bryskhe
08-700 13 00
Gruppledare Camilla Stenemyr
08-700 13 00
Konsult Skill Annika Elfvingsson
013-473 81 63
Förhandlingschef Monica Dahlbom
08-700 13 00
Förhandlare Anders Stålsby
08-700 13 00
Förhandlare Åsa Krook
08-700 13 00
Utredare/Statistiker Malin Sundeby
08-700 13 00
Utredare/Statistiker Love Lundell
08-700 13 00
Chefsrekryteringskonsult Experis Anna Arborelius
072-537 50 11

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Arbetsgivarverket
  • 1 plats
  • Heltid
  • Publicerat: 16 oktober 2010
  • Ansök senast: 8 november 2010

Besöksadress

Kungsgatan 12-14
None

Postadress

Box 3267
STOCKHOLM, 10365

Liknande jobb


1 december 2023

Avdelningschef Utveckling och stöd

27 november 2023