Chef till enheten för utredning och hållbarhet

Chef till enheten för utredning och hållbarhet

Arbetsbeskrivning

Är du redo för Södertälje? Vill du arbeta i en av Sveriges mest intressanta kommuner?
Vi erbjuder dig ett spännande uppdrag där du får vara delaktig i att utveckla Södertälje med ett tydligt medborgar- och hållbarhetsfokus. Som en del i att säkerställa bästa möjliga förutsättningar för avdelningens uppdrag och pågående utvecklingsarbeten stärker vi ledarskapet ytterligare genom att öka medarbetarnas tillgång till ett nära ledarskap, som i sin tur förväntas stärka förutsättningarna i arbetsmiljö och uppdrag ytterligare. Som chef för enheten för utredning och hållbarhet leder du en grupp om ca 14 medarbetare med varierande utbildningsbakgrund inom till exempel samhällsvetenskap, juridik och miljö. Du rapporterar till kanslichefen tillika chef för Avdelningen för administration och utredning.
En dag på jobbet 
Enheten för utredning och hållbarhet har som uppdrag att ge stöd till den kommunala förvaltningen och i vissa delar även till bolagskoncernen utifrån mål och budget samt beslutade styrdokument. Som enhetschef ansvarar du för att leda och fördela arbete i förhållande till pågående uppdrag, för budgetplanering och uppföljning samt arbetsmiljö och övriga frågor som är kopplade till att ha personalansvar.
Bland enhetens uppgifter kan nämnas att genomföra utredningsarbete samt bistå med specialiststöd till ledning och verksamheter inom kontoren och bolagen. Att delta i och ansvara för samordning, implementering, uppföljning och utvärdering av de kommunövergripande hållbarhetsfrågorna såsom jämställdhet, demokrati, mångfald, folkhälsa, barns villkor, miljöfrågor samt internationellt- och EU-arbete. Bistå med efterfrågestyrt stöd såsom ärendeframskrivning, utvärdering, policyarbete, framtagande av riktlinjer, analys, projektledning etc. Erbjuda juridiskt stöd till kontor och nämnder och ta initiativ till insatser som ska förbättra organisatorisk helhet, enhetlighet och standarder i förvaltning och bolag. 
Ledarskap i Södertälje  
Som chef i Södertälje kommun skapar du motivation och engagemang för uppdraget hos dina medarbetare. I ditt ledarskap har du förmågan att omsätta den politiska inriktningen till bra verksamhet med fokus på Södertäljeborna. Du kommunicerar mål och skapar delaktighet i arbetet genom att uppmuntra och tillvarata goda idéer.  
I ditt ledarskap ger du dina medarbetare ett professionellt stöd och möjligheter till utveckling. Du är en självklar förebild och en god ambassadör för kommunen. Ditt ledarskap bottnar i en djup förståelse för vår värdegrund samt vilka krav vi ställer och vilka förväntningar vi har på ledarskap i Södertälje kommun.  
Vem är du?  
Vi söker dig som har chefserfarenhet såväl ur ett verksamhets- budget som arbetsgivar- och ledarskapsperspektiv. Du har erfarenhet av att arbeta i offentlig verksamhet liksom av utredningsarbete kopplat till hållbarhetsfrågor. Du har relevant universitets- eller högskoleexamen med t ex juridisk-, samhällsvetenskaplig- eller miljöinriktning. 
För att lyckas i rollen behöver du vara en driven skribent med god förmåga att prioritera, handleda och ge råd till andra. Som person är du trygg i din roll som ledare, har förmåga att se sammanhang och ta ansvar för helheten. Du inspirerar och är tydlig med vad du förväntar dig och din tro på medarbetarnas kompetens och förmåga. Du vågar utmana och skapa en nyfiken, delaktig och tillåtande kultur. Du leder genom förtroende och aktiv närvaro där du skapar trygghet och tydlighet. Din grundsyn är att vi jobbar bäst tillsammans med ett tydligt inkluderande ledarskap.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, där hög integritet och respekt för rollen som tjänsteperson är viktigt för att klara uppdraget.
Vi erbjuder dig  
Din nästa arbetsplats finns i vårt vackra stadshus där du har nära till Södertälje centrum, pendeltåg, bussar och en fantastisk utsikt över såväl staden som kanalen. Vi tillämpar årsarbetstid vilket innebär att du själv har möjlighet att styra din egen arbetstid. Vi erbjuder också friskvårdspeng och du får även möjligheten att växla semesterersättning till extra lediga dagar.
För mer detaljerad information kring våra förmåner läs mer på vår externa hemsida. 
Välkommen till oss!  
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Södertälje kommun
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 17 augusti 2022
  • Ansök senast: 4 september 2022

Liknande jobb


22 september 2022

Gruppchef till brottsoffer och personsäkerhetsektionen, Umeå

Gruppchef till brottsoffer och personsäkerhetsektionen, Umeå

21 september 2022

Enhetschef till Projektenheten vid Fastighetskontoret

Enhetschef till Projektenheten vid Fastighetskontoret

21 september 2022

21 september 2022