Chef till Lindeparkens korttidstillsyn (KTT)

Chef till Lindeparkens korttidstillsyn (KTT)

Arbetsbeskrivning

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Lindeparkens gymnasiesärskola (Lindeparkens anpassade gymnasieskola fr o m 2 juli 2023) och Lindeparkens korttidstillsyn (KTT) ligger centralt vid Skärholmens centrum med närhet till vacker natur och allmänna kommunikationer.

På vår korttidstillsyn (KTT) går ca 50 av skolans ungdomar före och efter skoldagen samt under lov. På skolan går i höst ca 80 elever på vårt individuella program.

Vår profil kultur och hälsa genomsyrar båda verksamheterna och estetiskt arbete, odling, fysisk aktivitet och friluftsaktiviteter är framträdande. På KTT arbetar samma personal som i skolan och vi finns i samma lokaler. Vi ser till ungdomens hela dag i planeringen. Vi är organiserade i fyra arbetslag där elevassistenter och lärare arbetar tillsammans.

Läs mer på http://lindeparkensgymnasiesarskola.stockholm.se

Arbetsbeskrivning
För oss är det viktigt att du som chef för KTT vill vara aktiv och nära verksamheten. Det är en förutsättning för att du ska kunna vårda och utveckla relationerna med medarbetare, boende, närstående och myndigheter. Genom att finnas nära verksamheten kan du också säkerställa att ungdomarna får en meningsfull fritid, att skoldag och KTT följs åt och att vår värdegrund och rådande lagstiftning efterlevs.

Du är närmaste chef för elevassistenter i två av våra fyra arbetslag. Elevassistenterna arbetar både i skola och på KTT varför du även ansvarar för deras uppdrag och bemanning under skoldagen.

Du leder och följer upp verksamheten utifrån uppsatta mål och ekonomiska ramar. Du rapporterar till rektor som är din närmaste chef och du ingår i gemensam chefsgrupp för skola och KTT tillsammans med två biträdande rektorer, administrativ chef och rektor.

Arbetet präglas av nära samarbete med övriga chefer för att ungdomens och medarbetarnas hela dag (skola och korttidstillsyn) ska bli sammanhängande och hållbar.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har universitetsutbildning inom social omsorg.

Du har minst tre års sammanlagd yrkeserfarenhet från arbete inom LSS och dess målgrupper samt tidigare chefserfarenhet. Du har god kännedom om de lagar och föreskrifter som styr verksamheten.

Du har ett coachande förhållningssätt och vill se dina medarbetare växa och utvecklas i sin yrkesroll. Du är lösningsorienterad och ser möjligheter. Du tycker om att arbeta systematiskt mot uppsatta mål. 

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Lindeparkens gymnasiesärskola
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 8 juni 2023
  • Ansök senast: 14 juni 2023

Liknande jobb


25 september 2023

Enhetschef område Barncentrum, MiniMaria & ungdomshälsan

22 september 2023

Enhetschef inom verksamhet funktionsnedsättning

Enhetschef inom verksamhet funktionsnedsättning

22 september 2023