Chef till sektionen för operativ verksamhetsstyrning vid den regionala kans

Arbetsbeskrivning

Polismyndigheten består av drygt 28 500 medarbetare. Från den 1 januari 2015 organiserades den nya polismyndigheten i sju regioner, ett antal gemensamma avdelningar samt ett kansli. Polisregion Nord har drygt 2000 anställda och består av fyra polisområden, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland, 3 regionala enheter, samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen.

Regionen väljer nu att inrätta regionskansliet som en enhet med en sektion för operativ verksamhetsstyrning innehållande tre underliggande grupper. Utöver sektionen finns fyra grupper direkt underställda chefen för kanslienheten, kansli, skiljande- och disciplinärenden, verksamhetsskydd och intern service.

Sektionen för operativ verksamhetsstyrning leds av en chef med underställda gruppchefer. Chefen har det övergripande ansvaret för den operativa planeringen samt planering av kompetensutveckling i regionen. Därutöver ansvarar chefen för nationella och regionala förstärkningar. Huvudansvaret för tolkning/tillämpning av arbetstidsavtalet ligger här. Chefen ingår i den regionala operativa ledningsgruppen.

Vi söker nu en sektionschef till sektionen för operativ verksamhetsstyrning (OPVS). Du kommer att vara direkt underställd chefen för regionkansliet och ingår i dennes ledningsgrupp. Vi söker dig som har erfarenhet som chef på lägst direkt nivå.

ARBETSUPPGIFTER
Som indirekt chef vid polisregion Nord,
ska du:

- tillsammans med ledningsgruppen ansvara för kanslienhetens uppdrag i regionen,
- tillsammans med ledningsgruppen ansvara för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete,
- ingå i enhetens ledningsgrupp samt i den regionala operativa ledningsgruppen,
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten,
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

KVALIFIKATIONER
Som indirekt chef vid polisregion Nord,

är du:
- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter,
- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa,
- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

har du:
- ett par års erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer eller arbetsledare,
- ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet,
- erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete,
- ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum,
- en mycket god kunskap om ASA-Polis.

besitter du:
- förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare,
- förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer,
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter,
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv,
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten,
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor.

ÖVRIGT
Anställning
– Tillsvidare anställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.
– Placering vid kanslienheten med arbetsort Umeå.

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslagen (1996:627).

Mer information
Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Du skapar ett konto första gången du ansöker. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL).

Polisen arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald och strävar efter att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenhet och bakgrund tas tillvara. Vi eftersträvar en jämnare könsfördelning bland våra chefer, därför uppmuntrar vi särskilt kvinnor att söka.

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, söker du genom att skicka in din ansökan via post till:

Polismyndigheten
HR Nord, att: Maija Nyberg
Box 50135
973 24 LULEÅ


Läs mer på vår hemsida: polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan senast den 18 december 2016!


Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktpersoner på detta företaget

t.f chef RLC Hans-Olof Marsktröm
010-5682220
t.f gruppchef Örjan Ovesson
010-568 22 22
SEKO Sven-Erik Karlsson
11414
Polismästare Bengt Jansson
076-145 65 40
Chef forensiska sektionen Helén Kelly
010-56 83390
Inspektör, Forensik 3 Rgn Nord Fredie Wibron

HR-partner Eva Wikman
010-56 83945
Fackliga företrädare från OFR/P, SEKO, OFR/S och

Mats Eriksson
010-568213
Kommissarie Ulf Wikner
010-56 826 33

Sammanfattning

Besöksadress

Ridvägen 10 90109 Umeå
None

Postadress

Box 463
Umeå, 90109

Liknande jobb


Chef till enheten för operativ ledning 2

Chef till enheten för operativ ledning 2

30 november 2020

Sektionschef inom beskattning

Sektionschef inom beskattning

30 november 2020

Sektionschef till VO Direkt PDM Arbetsgivare i Luleå

Sektionschef till VO Direkt PDM Arbetsgivare i Luleå

26 november 2020

25 november 2020