Databasadministratör

Arbetsbeskrivning

PLUSJOBB:Arbetsuppgifter:
Fungera som databasadministratör (DBA) inom förvaltningsgruppen för verkets hemsida, ams.se. Ams.se består idag av ett 10 tal SQL Server Enterprise installationer.
I arbetet ingår, utöver databasadministration, även att delta i impelementationsarbete och vissa tester, såsom belastnings-, integrations- och plattformstester

Utbildning:
Du bör helst ha akademisk utbildning som systemvetare eller civilingenjör, med inriktning mot databasadministration eller likvärdig utbildning.

Erfarenheter:
" Erfarenhet som DBA
" Kunskaper inom drift och administration av SQL Server 2000.
" Kunskaper i SQL-hantering och hantering av "stored procedures".
" Gärna erfarenhet av klustrade driftsmiljöer samt replikering och
log-shipping.

Övrig
Din placering kommer att bli Söderhamn där huvuddelen av förvaltningsgruppen är placerad. Övriga inom förvaltning och utveckling av ams.se är placerad på AMS huvudkontor i Stockholm. Arbetet kräver en del resor till Stockholm.
Arbetet bedrivs i en trivsam och fräsch arbetsmiljö i ett öppet kontorslandskap.
Vi strävar efter ökad mångfald bland vår personal d.v.s. en jämnare fördelning beträffande ålder,kön och etnicitet.

Sammanfattning

Liknande jobb


20 augusti 2010

Säkerhetsarkitekt

21 augusti 2010

Specialist Applikationssäkerhet

21 augusti 2010

23 augusti 2010