Doktorand i atmosfärsvetenskap & oceanografi: Arktiska oceanens dynamik

Doktorand i atmosfärsvetenskap & oceanografi: Arktiska oceanens dynamik

Arbetsbeskrivning

vid Meteorologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-04-23.

Vid Meteorologiska institutionen på Stockholms universitet (MISU) bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö med fyra huvudinriktningar: atmosfärsfysik, dynamisk meteorologi, fysisk oceanografi och kemisk meteorologi. Forskningen i alla inriktningar har en stark koppling till klimatet och processer viktiga för klimatet och dess förändring. Omkring 75 personer arbetar vid institutionen varav ca 35 är lärare eller forskare, 25 doktorander och 15 teknisk/administrativ personal.

Institutionen är en del av Bolincentret för klimatforskning, där den tillsammans med andra institutioner bedriver forskning om de flesta aspekter som är viktiga för klimatsystemet, samt Swedish e-Science Research Center (SeRC) där vi tillsammans med bland annat KTH utvecklar verktyg och infrastruktur för att främja vetenskapliga genombrott inom klimatforskningen.

Information om forskarutbildningen på MISU.

Projektbeskrivning
Arktiska oceanen genomgår en snabb och dramatisk klimatförändring: stigande temperaturer, krympande havsis och utsötning av ytvattnet. Vatten med ursprung från Atlanten är den huvudsakliga oceana värmekällan för Arktis, och stigande temperaturer hos det inflödande Atlantvattnet har bidragit till havsisminskningen. Samtidigt är den Arktiska oceanen svår att observera och dess dynamik är inte fullt förstådd.

Detta projekt kommer att utnyttja nya framsteg inom fjärranalys och modellering för att studera cirkulationen av Atlantvatten i Arktiska oceanen. Genom att kombinera satellitmätningar, som fångar nyckelaspekter av oceancirkulationen, med teoretiska modeller kommer vi att ta fram en förbättrad bild av Atlantvattencirkulation i Arktis från ca 1990 till idag (perioden för satellitmätningar). Teoretisk kunskap om cirkulationens förväntade rumsliga variationer kommer att utnyttjas för att kompensera för dataluckor och låg rumslig upplösning i satellitmätningarna. Inom projektet kommer vi även att undersöka grundläggande dynamiska frågeställningar om hur den storskaliga cirkulationen i Arktis oceanen växelverkar med bottentopografi och småskaliga virvlar.

Projektet är fullt finansierat av Rymdstyrelsen och är ett samarbete med en forskningsgrupp på Oslo universitet, där ytterligare en doktorand kommer att anställas för att studera länkade frågor med oceancirkulationsmodeller.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet krävs minst 90 hp i något av ämnena meteorologi, oceanografi, fysik eller kemi, minst 15 hp i matematik och ett självständigt arbete om minst 15 hp. Av detta skall minst 60 hp vara på avancerad nivå. Vidare krävs språkkunskaper i engelska motsvarande engelska B på gymnasiet.

Särskild behörighet kan även uppfyllas av den som i annan ordning, inom eller utom landet, förvärvat motsvarande kunskaper.

Behörighetskraven ska vara uppfyllda vid anställningens start.

Urval
Urval bland de sökande som uppfyller behörighetskraven ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Vid bedömningen tas hänsyn till förtrogenhet och skicklighet inom ämnet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, analytisk förmåga, kreativitet, initiativförmåga och självständighet, och samarbetsförmåga. Till grund för bedömningen ligger tidigare studiers relevans, betyg på genomgångna högskolekurser (särskilt de på avancerad nivå), kvalitet och omfattning på det självständiga arbetet, referenser, intervjuer samt skriftlig avsiktsförklaring.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Tillträde kring 2021-09-01, eller efter överenkommelse.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information om projektet lämnas av professor Johan Nilsson, tfn 08-161736, nilsson@misu.su.se.

För information om forskarutbildningsprogrammet, kontakta ämnesansvarig, professor Michael Tjernström, tfn 08-16 31 10, michaelt@misu.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter


• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument


• personligt brev
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
• projektplan/forskningsplan som beskriver:
– varför du är intresserad av projektet
– vad som gör dig lämplig för projektet
• examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
• självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 31 mars 2021
  • Ansök senast: 23 april 2021

Liknande jobb


Doktorand i psykologi med inriktning mot stresshantering i polisyrket

11 maj 2021

11 maj 2021

Doktorand i Datalogi inom WASP

Doktorand i Datalogi inom WASP

11 maj 2021