Doktorand i byggkonstruktion och brand

Doktorand i byggkonstruktion och brand

Arbetsbeskrivning

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 100 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.


Forskningsämnet Byggkonstruktion, avdelningen för Byggkonstruktion och brand vid Luleå tekniska universitet vill anställa en doktorand för att arbeta inom forskningsprojektet ” Multi and interdisciplinary method to identify the true capacity of concrete bridges (TruBridges)”. Forskargruppen, cirka 20 personer, består av ledande forskare, doktorander, tekniker och professorer.

Ämnesbeskrivning
Byggkonstruktions vision är en hållbar byggd miljö. Vårt uppdrag är att främja en klimatneutral design av den byggda miljön genom bättre utbildning, hög nivå på vetenskaplig forskning och innovation.

Projektbeskrivning
Nuvarande metoder för dimensionering och tillståndsbedömning baseras på individuell säkerhetsanalys av ingående komponenter, där säkerheten bestäms av den svagaste delen. Detta beaktar inte systemets reservbärförmåga, dvs dess förmåga att omfördela laster när en detalj når sin bärförmåga. Följaktligen erhålls för låga värden i jämförelse med empiriska erfarenheter och mer verklighetsnära numeriska beräkningsmodeller. De indikerar en ”gömd kapacitet” som ökar robusthet och seghet som inte beaktas i aktuella normer.

Detta projekt försöker utveckla bättre metoder för tillståndsbedömning av broar genom att kombinera säkerhets- och sannolikhetsbaserade metoder med finit elementmodellering, skalförsök och mätdata från sensorer. Ett första steg fokuserar på att uppdatera kunskap och laboratorie- och fältprovningar. Metodens fulla potential beskrivs.

Arbetsuppgifter
Som doktorand kommer du att utbildas i vetenskapligt tänkande och skrivande. Arbetet innebär att du kommer att utveckla färdigheter i att identifiera, definiera, formulera och lösa problem av både praktisk och teoretisk karaktär. Givetvis ingår även att identifiera möjligheter med den teknik som tas fram. Du kommer också att utveckla dina färdigheter om hur forskningsresultat kan tillämpas i byggverksamhet i och med att arbetet har ett viktigt fokus i att förstå byggares behov och möjligheter.

Du ingår en grupp av doktorander inom forskningsområdet och du samarbetar med forskare vid Luleå tekniska universitet och byggindustrin i Sverige och med den arbetsgrupp som är knuten till projektet. Du kommer även att odla internationella kontakter inom området. 

Doktorandstudierna är på fem år, där 80 % ägnas åt doktorandstudierna inom projektet och 20 % ägnas åt andra projekt och undervisning.

Kompetens och erfarenhet
Lämplig bakgrund för tjänsten är civilingenjörsexamen med inriktning Väg och Vatten eller motsvarande utbildning. Erfarenheter från byggverksamhet och experimentellt arbete liksom förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska är en merit.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se, Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Professor ämnesföreträdare Gabriel Sas, gabriel.sas@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 3776-2020
Sista ansökningsdag: 23 november 2020

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Luleå tekniska universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 2 november 2020
  • Ansök senast: 23 november 2020

Liknande jobb


31 mars 2021

Doktorand i sociologi

Doktorand i sociologi

31 mars 2021

Doktorand i datavetenskap

Doktorand i datavetenskap

31 mars 2021