Doktorand i freds- och utvecklingsforskning/statsvetenskap

Doktorand i freds- och utvecklingsforskning/statsvetenskap

Arbetsbeskrivning

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Denna doktorandtjänst är en del av ett större samarbete mellan Göteborgs universitet (GU) och Amsterdams universitet (UvA) och resulterar i en dubbel examen i freds- och utvecklingsforskning och statsvetenskap vid respektive universitet. Doktoranden kommer att tillbringa de första 24 månaderna vid Institutionen för globala studier (School of Global Studies, SGS) vid GU och de följande 24 månaderna vid Amsterdam Institute for Social Science Research vid UvA.

Vid Institutionen för globala studier finns flera akademiska discipliner, inklusive freds- och utvecklingsforskning, socialantropologi, samhällsvetenskapliga miljöstudier och mänskliga rättigheter. Freds- och utvecklingsforskning är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som består av ca 50 forskare som använder ett brett urval av ansatser för att forska om olika teman inom fred och utveckling i olika regioner i världen. Vid SGS finns också en grupp för forskning om migration, gränser och diversitet, där medarbetare från alla SGS’ discipliner ingår.

Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) inbegriper alla samhällsvetenskapliga discipliner vid UvA. Forskningsagendan fokuserar i stort på studier av samhället ur ett historiskt, komparativt och empiriskt perspektiv. Samarbete mellan de olika disciplinerna är organiserat kring tvärvetenskapliga centra. Institute for Migration and Ethnic Studies (IMES) är ett tvärvetenskapligt och fakultetsöverskridande centrum där fokus ligger på internationella migrations- och integrationsprocesser ur ett komparativt perspektiv.

Denna doktorandutlysning är ett resultat av ett pågående samarbete mellan migrationsforskare vid SGS och IMES. Inom ramen för detta samarbete driver vi flera forskningsprojekt som syftar till att skapa ny kunskap om migration och migrationspolitik i det Globala Syd. Vi bedriver studier som undersöker hur migration styrs och kontrolleras på platser bortom det Globala Nord samt hur migranter själva navigerar dessa processer. Vid UvA finns en lång tradition och stor expertkunskap kring institutioner och policy vilket vi här kombinerar med SGS expertis kring djupgående empiriska studier i det Globala Syd. Den doktorand som vi nu söker kommer att kunna dra nytta av den expertkunskap och utbildning som finns vid båda institutionerna.

Doktorandens projektplan bör kombinera det fokus som finns vid respektive institution – och därför brett syfta till att generera ny och empiriskt grundad kunskap som talar till bredare internationella debatter på migrationsområdet. Vi söker projekt som fokuserar på migrationspolitik i det Globala Syd och välkomnar speciellt ansökningar som till exempel:

- kombinerar kulturgeografisk och antropologisk forskning kring migranters egen agens med litteratur från statsvetenskap och internationella relationer kring hur migration styrs;
- empiriskt undersöker historiska kopplingar mellan olika befolkningsgrupper och rörlighet/mobilitet (i nutid och dåtid), inklusive i koloniala kontexter;
- kopplar samman forskning kring människors egna erfarenheter av gränser, migrationskontroll, förvar och deportationer med tidigare kunskap kring de institutionella processer som styr och kontrollerar internationell migration; och/eller
- söker överbrygga klyftan mellan rasism-/rasifieringsstudier och migrationsstudier

Vi är särskilt motiverade av att främja en större mångfald inom migrationsforskningsfältet och uppmuntrar därför särskilt sökande från icke-OECD länder som besitter specialkunskap från sin studieregion.

Ansökan
För ytterligare information och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på:

https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar

Ansökan ska vara inkommen senast: 31 maj 2021

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Göteborgs universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 6 maj 2021
  • Ansök senast: 31 maj 2021

Liknande jobb


Doktorand i psykologi med inriktning mot arbetsmiljö och automatisering

11 juni 2021

11 juni 2021