Doktorand i Infrainformatik med inriktning mot trafiksystem

Doktorand i Infrainformatik med inriktning mot trafiksystem

Arbetsbeskrivning

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Doktorand i Infrainformatik med inriktning mot trafiksystem
med placering vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping

Arbetsuppgifter
Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Anställningen är placerad på enheten Trafiksystem på avdelningen för Kommunikations och Transportsystem. Forskningen inom enheten använder en ingenjörsmässig metodik för att analysera, planera, modellera och simulera transporter. På enheten arbetar flertalet doktorander inom transportrelaterade projekt, från forskning om tidtabeller för kollektivtrafik, efterfrågan på persontransporter, till prediktering av trafikflöden och restider. Den aktuella tjänsten är inriktad mot utveckling av metoder och algoritmer för att ta fram estimat av fordonsflöden på väg för användning i nyttokostnadsanalyser vid planering av investeringar i transportsystemet.

Utvecklingen av metoder och algoritmer baseras på litteraturstudier, implementeringar i form av datorprogram och skript, analys av experiment, och dokumentation. Experimenten kommer i första hand att baseras på scenario för storstäder och dess resultat analyseras kvantitativt med hjälp av statistiska metoder. Arbete omfattar också kontakter och samarbete med externa aktörer för insamling av information och data samt för spridning av forskningsresultat. Arbetet utförs både tillsammans med ansvarig projektledare och självständigt.

Behörighet
Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

En lämplig bakgrund för anställningen är en magisterexamen, masterexamen, civilingenjörsexamen eller motsvarande med stora inslag av matematik, matematisk statistik och optimering eller närliggande områden. Kunskap och erfarenhet av transportmodellering och simulering är meriterande.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

Lika villkor
Flertalet av våra doktorander inom ITN är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:
www.liu.se/jobba


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linköpings Universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 9 december 2020
  • Ansök senast: 30 december 2020

Liknande jobb


Doktorand i energiomställning

Doktorand i energiomställning

7 maj 2021

Doktorand inom boreala skogars ekologi

7 maj 2021

Doktorand i läkemedelskemi vid Umeå universitet

7 maj 2021

PhD student position in Business Economics

7 maj 2021