Doktorand i Kemiteknik

Doktorand i Kemiteknik

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.Doktorand i Kemiteknik - Integration och optimering av framväxande membranprocesser för avsaltning av havsvatten

Ämnesbeskrivning
Membranfiltrering är en separationsprocess som är väl etablerad för avsaltning av havsvatten med omvänd osmos.

I detta projekt kopplas de framväxande membranprocesserna framåt osmos och membrandestillation till avsaltat havsvatten med låg kvalitet bortkastad värme från ett koncentrerat solenergisystem. Fokus för detta arbete kommer att vara att optimera samspelet mellan framåtriktad osmos och membrandestillation med tanke på olika membran, rita lösningar och processparametrar. Resultaten för optimeringen kommer att användas för uppskalning och modellering av processen samt design, installation och drift av en demonstrationsenhet i Mellanöstern.

Membrangruppen vid Lunds universitet har många års erfarenhet av membranprocesser och letar nu efter en ny medarbetare för att utvidga detta arbete till de framväxande membranprocesserna - framåtriktad osmos och membrandestillation. Doktorandens position kommer att inkludera integration och optimering av de två membranprocesserna i pilotskala samt utveckling och drift av en demonstrationsenhet i Mellanöstern.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Forskningen innehåller följande deluppgifter:

- Granskning av tillgänglig vetenskaplig litteratur om forskningsämnet och presentation i en rapport / artikel.
- Integrering och optimering av främre osmos och membrandestillation i pilotskala för avsaltning av havsvatten med låg värme.
- Uppskalning, installation och drift av en demonstrationsenhet.
- Kommunikation av erhållna resultat i form av publicering av vetenskapliga artiklar.
- Deltagande i projektmöten och bidrag till statusrapporter.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för kemiteknik uppfyller den som har:

- ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområde

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

- Erfarenhet av membranprocesser.
- Kunskap om membrandestillation och framåtriktad osmos.
- Erfarenhet av att bygga / montera utrustning i pilotskala.
- Grundläggande kunskaper inom elektronik.
- 3D CAD (som Autodesk Fusion 360, OpenSCAD eller liknande).

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.
Resor utomlands kan ingå i tjänsten. 

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). Du ombeds även att svara på urvalsfrågorna.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


Doktorand i psykologi med inriktning mot arbetsmiljö och automatisering

11 juni 2021

11 juni 2021