Doktorand i medicinsk strålningsfysik med inriktning MRI

Doktorand i medicinsk strålningsfysik med inriktning MRI

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.Medicinsk strålningsfysik är ett ämnesområde där fysik och olika strålningstillämpningar möter biologi och medicin.

Avdelningen för medicinsk strålningsfysik vid LU är placerad på universitetssjukhusområdet i Lund, och avdelningen ansvarar för sjukhusfysikerutbildningen samt bedriver forskning och forskarutbildning. Sjukhusfysiker anställda vid Skånes universitetssjukhus är i många fall knutna till Avdelningen för medicinsk strålningsfysik.

Forskargruppen MR-fysik (www.med.lu.se/klinvetlund/MR_physics) är aktiv inom medicinska tillämpningar av magnetresonans (magnetic resonance, MR), och har lång erfarenhet av metodutveckling relaterad till avbildning av perfusion, diffusion, hjärnaktivering och flöde.

Vi söker nu en doktorand i medicinsk strålningsfysik med inriktning mot funktionell magnetresonansavbildning (fMRI).

Beskrivning
Vi avser att utvärdera och optimera pulssekvenser och analysmetoder för högupplöst funktionell avbildning av hörselbarken med magnetkamera. FMRI med hög känslighet och specificitet behövs bl.a. för att bättre förstå hur hjärnan bearbetar de små skillnader i ljud som gör att vi uppfattar olika språkljud. För att få tillräckligt högt signal-till-brusförhållande kommer en kamera med fältstyrkan 7T att användas. Olika pulssekvenser med T2- eller T2*-viktning kommer att utvärderas. T2-viktning ger högre specificitet på bekostnad av känslighet. Med T2*-viktning råder motsatta förhållandet: känsligheten är högre, men specificiteten lägre. De bästa förhållandena för avbildning av aktivitet i hörselbarken kommer att utvärderas. En pulssekvens med högt signal-till-brusförhållande som är lovande men ännu har använts i mycket liten utsträckning för fMRI (bSSFP) ska implementeras. För en mer exakt funktionell avbildning behöver vi också bättre förstå spatiotemporala egenskaper hos den hemodynamiska responsen i hörselbarken. Dessa kommer att undersökas genom att modellera hjärnans respons som en vandringsvåg (traveling wave). Denna typ av modellering har tidigare använts i projekt där synbarken har studerats, men behöver anpassas till hörselbarken. Om nödvändigt kommer pulssekvenser att modifieras med hjälp av pulsprogrammering.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften är att ägna sig åt egen forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår också medverkan i undervisning och annat institutionsarbete (max 20 %).

Den huvudsakliga projektuppgiften är att utvärdera och optimera pulssekvenser och analysmetoder för högupplöst funktionell avbildning av hörselbarken med magnetkamera.

Inriktningen för projektet ligger inom delområdet Magnetresonansfysik.

Verksamheten är förlagd vid Avdelningen för medicinsk strålningsfysik i Lund, och experimentell magnetkamerautrustning finns inom Lund University Bioimaging Centre (LBIC) samt Skånes Universitetssjukhus (SUS). En stor del av de laborativa momenten kommer att utnyttja den 7T MR-utrustning som utgör en nationell resurs för att utveckla MR-metoder inom diagnostisk, fysiologisk och neurovetenskaplig forskning.

Behörighet
Sökanden skall ha grundläggande och särskild behörighet för doktorandstudier i medicinsk strålningsfysik. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet för att antas till forskarutbildning i medicinsk strålningsfysik har den som avlagt sjukhusfysikerexamen (eller motsvarande utländsk examen), alternativt fullgjort annan högskoleutbildning för grundläggande behörighet (240 högskolepoäng) och inom denna utbildning har genomgått kurser som till minst 60 högskolepoäng har direkt relevans för doktorandens utbildning på forskarnivå och genomfört ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng.

Meriterande
Erfarenhet av verksamhet inom MR-fysik genomfört ett examensarbete inriktat mot MRI kunskap om fMRI kunskap om programmering i högnivåspråk, såsom MATLAB och Python förmåga att kommunicera väl i tal och skrift engelska, till en standard som tillåter skrivning av vetenskapliga publikationer på ett språkligt godtagbart sätt

Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och förmåga att tillgodogöra sig utbildningen

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Ansökan
Ansökan görs online. Ansökan ska innehålla CV, kopia av examensarbete på magisternivå (eller motsvarande) samt kopior av intyg och handlingar som den sökande önskar åberopa. Ofullständig ansökan behandlas inte.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


Doktorand inom Elektriska urladdningar

Doktorand inom Elektriska urladdningar

30 september 2020

30 september 2020

Doktorand i medicin

Doktorand i medicin

30 september 2020

30 september 2020