Doktorand i medicinsk vetenskap

Doktorand i medicinsk vetenskap

Arbetsbeskrivning

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV) har en utbildnings- och forskningsverksamhet som spänner över ett brett medicinskt ämnesfält och utmärker sig genom sin tvärvetenskapliga profil. Målet för vår verksamhet är att kunna möta kompetensbehovet och den höga förändringstakten som finns inom hälso- och sjukvården och inom samhället i övrigt. HMV är lokaliserat i Linköping och Norrköping.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/hmv

LINKÖPINGS UNIVERSITET                                                                  
ledigförklarar en anställning som
Doktorand i medicinsk vetenskap
med placering vid Institutionen för hälsa, medicin och vård

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med annan undervisning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Projektet som doktoranden deltar i handlar om Studier av cerebrovaskulär reaktivitet för prediktion av hjärnskador med magnetkamera. Läs mer här

Projektet kommer att genomföras vid Avdelningen Diagnostik och specialistmedicin vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, Medicinska fakulteten, Linköpings universitet. Arbetet kommer att vara en del av forskningen som bedrivs vid MR-systemet på kliniken för neurointensivvård (NIVA).

Behörighet
Du ska ha utbildning motsvarande magisterexamen, dvs av 4 år ska minst 60 hp vara på avancerad nivå och uppsats på avancerad nivå ingå. Du ska ha goda kunskaper inom matematik, fysik, programmering och modellutveckling, även kunskap inom grundläggande biologi är meriterande. Ett krav för anställningen är tidigare dokumenterat arbete inom matematisk mekanistisk modellering, helst med koppling till funktionell MRI.

Arbetet som doktorand kännetecknas av nyfikenhet och genuint intresse för sitt forskningsområde, det är en blandning av självständigt arbete och samarbete med andra forskare inom relaterade områden. Vi söker därför dig som är målinriktad, ambitiös och har goda studieresultat. Du ska ha visat prov på självständigt arbete samt god social förmåga. Vi ser också positivt på tidigare erfarenheter av akademiskt arbete, t.ex. tidigare anställning som amanuens eller forskarassistent.

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Förordnandetid
Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Tillträde
1 februari 2021.

Lön
Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Frågor om forskarutbildningen
För allmänna frågor om forskarutbildningen: Forskarutbildningsstudierektor Bijar Ghafouri, bijar.ghafouri@liu.se 

Huvudhandledare: Maria Engström
Ämnesföreträdare: Anders Persson

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 11 januari 2021. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor
Flertalet av våra doktorander inom HMV är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linköpings Universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 10 december 2020
  • Ansök senast: 11 januari 2021

Liknande jobb


Doktorand inom Informationsteori för stokastiska beslutsproblem

Doktorand inom Informationsteori för stokastiska beslutsproblem

8 april 2021

Doktorand i markbiologi

18 maj 2021

Phd student, soil biology

18 maj 2021