Doktorand i miljövetenskap

Doktorand i miljövetenskap

Arbetsbeskrivning

vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: (2021-08-10). Förlängd ansökningstid t.o.m.: 2021-08-23


Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom atmosfärsvetenskap, biogeokemi, miljökemi och ekotoxikologi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Forskningen på Enheten för Biogeokemi är inriktad mot biogeokemiska kretslopp av kol, kväve, metan och andra ämnen i atmosfär, land, och hav.  Enheten har stark forskning kring kopplingar mellan klimatuppvärmningen i Arktis och frigörandet av fruset kol och metan från den tinande permafrosten.  Vi har välutrustade laboratorier för bl.a. analys av molekylära biomarkörer och isotoper, stora arkiv av prover från decennier av expeditioner i Arktis och ett brett internationellt samarbetsnätverk med tillgång för ny provtagning av avlägsna arktiska studieområden. 

Projektbeskrivning
Arktis, och speciellt dess olika permafrostsystem, håller stora mängder organiskt kol. När permafrosten tinar så ”återuppväcks” denna sovande jätte i det globala kolkretsloppet – och återinförs i aktivt biogeokemiskt kretslopp. Upptinat gammalt organiskt material transporteras med floderna och genom kollapsande kustlinje till Arktiska Oceanen, där nedbrytningen fortsätter och leder till havsförsurning, ökad tillgång till näringsämnen och till utsläpp av växthusgaser som metan och koldioxid. Trots stort vetenskapligt, klimatpolitiskt och allmänt intresse av den förstärkande växthuseffekten av storskalig frigörning av gammalt kol från permafrost så finns det stora osäkerheter kring både hur dessa biogeokemiska processer fungerar, hur olika källor och olika typer av frigjort organiskt kol sprids och bryts ned till bl.a. växthusgaser.

Doktorandprojektet erbjuder möjligheten att bidra med ny kunskap till dessa viktiga kol-klimatprocesser i Arktis genom att utveckla och tillämpa mätningar av bl.a. det kemiska fingeravtrycket av frigjort organiskt material (molelylär- och isotopsammansättningen). En del prover finns redan tagna och är arkiverade medan fler prover kommer att tas på internationella forskningsexpeditioner. Utöver möjligt fältarbete i Arktis så kommer doktorandprojektet innebära aktivt utvecklingsarbete av analytisk-kemiska metoder.

Vår forskargrupp har gedigen erfarenhet av kemiska och isotopanalyser såväl som av fältarbete i Arktis (land och hav). Doktoranden kommer ha god möjlighet att påverka utvecklingen och metoderna i forskningen; en detaljerad studie- och forskningsplan kommer framarbetas av doktoranden i samarbete med handledarna.

Vår forskning inom detta område finansieras av Europeiska Forskningsrådet (Advanced Grant), EU Horizon 2020 samt av Vetenskapsrådet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet för utbildning på forskarnivå inom miljövetenskap krävs att minst 45 hp på avancerad nivå ska vara i ett av ämnesområden biologi, kemi, geovetenskap, fysik eller meteorologi, varav ett självständigt arbete om minst 30 hp. Dessutom bör den sökande ha minst 30 hp i andra naturvetenskapliga ämnen än huvudämnet.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Se den fullständiga annonsen på Stockholms universitets webbsida.

Anställningsvillkor
Se den fullständiga annonsen på Stockholms universitets webbsida.

Kontakt
Se den fullständiga annonsen på Stockholms universitets webbsida.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb - Doktorandplatser.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 28 juli 2021
  • Ansök senast: 23 augusti 2021

Liknande jobb


27 september 2021

Doktorand i polymerteknologi

Doktorand i polymerteknologi

27 september 2021

Doktorand i beräkningsvetenskap med inriktning mot kemi

24 september 2021