Doktorand i neurovetenskap

Doktorand i neurovetenskap

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Vid institutionen för Neurovetenskap arbetar ca 400 forskare, lärare, doktorander och administratörer med olika neurovetenskapliga inriktningar.

Via olika utbildningsprogram och kurser, både på grund-, avancerad och forskarnivå, sprider vi dessa kunskaper till en lång rad blivande yrkesspecialister – till exempel läkare, fysioterapeuter, logopeder, sjuksköterskor och biomedicinska forskare.

Projektbeskrivning: Forskningsprojekten berör analyser av kognitiva, beteende och genetisk data där förmågan att förstå medicinska och neurobiologiska samband att vara av stor vikt. Studierna kan beröra olika experimentella modeller, både i människa, gnagare och bananflugor. Vi har satt upp ett neurometabolt laboratorium för tester på människa med frågeställningar kring bland annat psykisk hälsa, sömn, fetma och anorexia.

Bakgrund som läkare, biomedicinare eller motsvarande och tidigare erfarenhet av biostatistik och/eller programmering är meriterande, så som erfarenhet av forskning inom neurovetenskap och medicin.

Forskargruppen består av över 30 medarbetare och leds av professor Helgi Schiöth vid enheten för funktionell farmakologi. Gruppen är mycket produktiv och den totala impakten av publicerade arbeten är hög och flera av de vetenskapliga arbetena har väckt stor internationell uppmärksamhet med högt antal citeringar. Professor Helgi Schiöth finns på olika listor över världens mest inflytelserika forskare. Arbetsmiljön är att betrakta som multidisciplinär med högt tempo, ditt många ambitiösa studenter söker sig. Vi söker personer med god förmåga att arbeta med flera projekt samtidigt och som har stort intresse av betydande meritering under doktorandtiden.

Kvalifikationer: Vi söker personer som har en avslutat examen om minst 180 högskolepoäng i någon biologisk disciplin. De sökande ska kunna uttrycka sig väl, både muntligt och skriftligt på engelska.

Doktoranden skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning inom den överenskomna forskningstiden. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete kan ingå, men ska ej överskrida 20 %. För tillsättning av doktorandplatsen krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande.

Välkommen med din ansökan (önskvärt på engelska) innehållande CV, lista över relevanta publikationer (artiklar, examensarbeten eller liknande), ett personligt brev där du beskriver dig själv, dina kunskaper och ditt forskningsintresse (max 2 sidor). Vi uppmanar sökande att ta kontakt med forskargruppen tidigare än så.

Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finner du på http://www.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/ och bestämmelser för doktorander i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§. Lönesättning enligt lokalt avtal för doktorander.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-10-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl. HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: om projektet och doktorandplatsen lämnas av professor Helgi Schiöth, tel. 018-471 4160 (mailto:helgis@bmc.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 3 september 2020, UFV-PA 2020/2908.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Sammanfattning

Besöksadress

Box 256
None

Postadress

Box 256
Uppsala, 75105

Liknande jobb


15 januari 2021

Doktorand i materialteori med inriktning mot kvantkontroll

Doktorand i materialteori med inriktning mot kvantkontroll

15 januari 2021

Doktorand inom hållbart boende

Doktorand inom hållbart boende

15 januari 2021