Doktorand i psykologi med inriktning mot arbetsmiljö och automatisering

Arbetsbeskrivning

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Doktorand i psykologi med inriktning mot arbetsmiljö och automatisering

Institutionen för psykologi söker en doktorand i psykologi.

Projektet syftar till att förstå implementering av automatisering i socialtjänsten. Ansök senast 2021-08-15.

Projektbeskrivning

Institutionen för psykologi vid Umeå universitet söker en doktorand till ett projekt med syfte att undersöka hur automatisering påverkar upplevelsen av arbetsmiljön samt hälsa bland personal i socialtjänsten och chefers betydelse vid implementering av automatisering. Doktorandanställningen ingår i ett forskningsprogram finansierat av FORTE som avser att öka kunskapen om automatisering, dvs införandet av robotar och AI, i socialtjänsten ur ett organisatoriskt och brukarperspektiv. Det tilltänkta doktorandprojektet består dels av en longitudinell enkätstudie och dels en intervjustudie där data samlas in i tre organisationer.

Behörighet
Grundläggande behörighetskrav för att bli antagen till utbildning på forskarnivå är avlagd examen på avancerad nivå, fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För att antas till utbildning på forskarnivå i psykologi krävs dessutom att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet psykologi. Projektets utformning gör att sökande ska kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

Vi söker en engagerad, ansvarsfull och kreativ person med hög motivation för forskarstudier. Anställningen som doktorand ställer krav på god förmåga att arbeta i ett team såväl som förmåga att arbeta självständigt. Ett intresse för automatisering, arbetsmiljö och ledarskap är nödvändighet. Vi ser det som meriterande att tidigare ha arbetat med organisations- och ledarskapsfrågor samt att vara legitimerad psykolog. Vid urval kommer vikt att läggas vid personlig lämplighet såsom samarbets- och kommunikationsförmåga på svenska och engelska.

Tillträde 1 september eller enligt överenskommelse.

Villkor för anställningen

Utlysningen avser heltidsanställning som doktorand med doktorsexamen som mål. Doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt forskarutbildning vilket innefattar själva projektet, men även forskarutbildningskurser. För anställningen gäller att du förväntas utföra huvuddelen av ditt arbete på Institutionen för psykologi, Umeå universitet. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete ingå (upp till max 20 %). Anställningen är tidsbegränsad till fyra år vid heltidsstudier, med förlängning i upp till ett år vid institutionsarbete. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs.

Ansökan
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi, som du hittar på universitetets sida för Lediga jobb.

http://www.umu.se/om-universitetet/lediga-jobb/

En fullständig ansökan ska innehålla:

1. Personligt brev som motiverar varför du söker tjänsten (max 2 sidor)

2. CV/meritförteckning

3. Ett kort skiss på max två sidor där du ger en beskrivning av ditt forskningsintresse i relation till forskningsprojektet och befattningens inriktning

4. Examensbevis

5. Uppsatser/övriga publikationer

6. Ev. övriga meriter med relevans för anställningen

För de sökande som blir kallade till intervju kan arbetsprov ingå. Arbetsprov kan bestå av skriftliga och/eller muntliga uppgifter som genomförs inför eller i anslutning till intervju.

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas.

Närmare upplysningar lämnas av docent Susanne Tafvelin, +46-90-786 66 29, susanne.tafvelin@umu.se eller prefekt Annika Nordlund, 090-786 78 30, annika.nordlund@umu.se

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst.
Facklig information lämnas av SACO, 090-786 53 65, SEKO civil, 090-786 52 96 samt ST, 090-786 54 31.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

Xavier de Luna/Professor
090-786 5559,xavier.deluna@stat.umu.se
Chatrine Westerlund
090-786 64 13
Pref Mikael Henningsson, mikael.henningsson@umu.se
090-786 5798
Bitr prefekt Michael Gruber, michael.gruber@umu.se
090-786 7835
Pref Mikael Henningsson, mikael.henningsson@umu.se
090-7865798
Bitr prefekt Michael Gruber, michael.gruber@umu.se
090-7867835
Jeanette Dareblom /Administrativ chef
090-7866155
Xavier de Luna/Professor
090-786 5559
Linda Johnson
090-786 55 04
Jenny Dufweke
090-786 68 22

Sammanfattning

Besöksadress

Umeå universitet
None

Postadress

Umeå universitet
Umeå, 90187

Liknande jobb


Postdoktor i modellbaserad utveckling

Postdoktor i modellbaserad utveckling

5 augusti 2021

Doktorand i fysik

Doktorand i fysik

4 augusti 2021

Postgraduate project

Postgraduate project

3 augusti 2021

Doktorand i Naturresurser och hållbar utveckling - Koldioxidbudgetar

Doktorand i Naturresurser och hållbar utveckling - Koldioxidbudgetar

2 augusti 2021