Doktorand i strömningslära inom området vattenkraft

Doktorand i strömningslära inom området vattenkraft

Arbetsbeskrivning

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 100 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.Avdelning för strömningslära och experimentell mekanik vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik bedriver forskning och undervisning inom vattenkraft.  Ämnet har via John Field laboratoriet tillgång till excellenta mätutrustningar samt stora resurser för strömningsberäkningar.

Vi erbjuder nu en doktorandtjänst i ämnet strömningslära med tillämpning inom hydrauliska turbiner. 

Ämnesbeskrivning
Forskning i ämnet strömningslära omfattar områden som turbulens, flerfasströmning och porösa flöden kopplat till industriella tillverkningsmetoder, flödesoptimering och flödesdesign med energitillämpningar såväl som magnetohydrodynamik.

Projektbeskrivning
Införandet av intermittent förnybar energi medför att vattenkraftturbiner allt oftare körs vid lägre laster än de är designade för.  Sådana körmönster ger upphov till ogynnsamma flödesfenomen, vilket medför stora och oönskade tryckpulsationer i turbinerna.

Projektet syftar till att ytterligare öka förståelsen för sådana flödesfenomen och föreslå åtgärder för att minska dem, vilket därmed kan möjliggöra en effektivare användning av vattenkraftturbiner när de körs vid låga laster. Projektet kommer initialt att bedrivas genom numeriska studier, men beroende på resultaten så kan mätningar vid olika anläggningar i Sverige komma att genomföras.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både numeriskt, teoretiskt, och praktiskt arbete. Doktoranden tränas i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. En doktorand läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen.

Kvalifikationer
Sökande ska ha 300 hp i teknisk fysik, maskinteknik, rymdteknik, energiteknik eller motsvarande varav 60 hp på avancerad nivå med flera kurser kopplade till strömningslära. Sökande ska också ha goda kunskaper i engelska både i tal och skrift. Kunskap inom numeriska simuleringar,  experimentell strömningsmekanik och hydrauliska turbiner är en merit.

Se även; Allmän studieplan för forskarutbildning i strömningslära

Vår forskningsgrupp utgörs till största delen av män varför vi gärna ser kvinnliga sökande. Förutsatt att kvalifikationerna i övrigt är lika kommer underrepresenterat kön att ges företräde.

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid.

För frågor som rör projektet är du välkommen att kontakta professor Michel Cervantes, 0920-49 3014, Michel.Cervantes@ltu.se
För frågor om avdelningen för Strömningslära och Experimentell Mekanik kontaktas professor Staffan Lundström, 0920-49 2392, Staffan.lundstrom@ltu.se

Fackliga företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 4445-2020
Sista ansökningsdatum: 7 januari 2021

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Luleå tekniska universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 10 december 2020
  • Ansök senast: 7 januari 2021

Liknande jobb


6 maj 2021