Doktorand i tjänstevetenskap

Arbetsbeskrivning

Tjänstevetenskap, Service Studies, är ett tvärvetenskapligt forskningsområde vid institutionen för service management och tjänstevetenskap. Ämnet fokuserar på tjänster ur ett hållbart, ekonomiskt, kulturellt och socialt perspektiv och rör sig mellan offentlig och privat tjänsteproduktion. Behovet av att förstå och förklara det komplexa tjänstesamhället växer och här blir den tvärvetenskapliga forskningsansatsen som bedrivs inom tjänstevetenskap av stor vikt.

Arbetsuppgifter
Den som anställs som doktorand kommer främst bedriva forskning med anknytning till tjänstevetenskap. I anställningen kan även ingå undervisning och administration (dock ej mer än 20%). I så fall förlängs anställningen med motsvarande tid. Tjänsten knyts till Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet som kommer att startas upp i början av 2014. Verksamheten som bedrivs vid Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet är tvärvetenskaplig, och sker i nära samverkan mellan olika akademiska discipliner, med aktörer och organisationer utanför vetenskapssamhället, både nationellt och internationellt. Arbetsspråken kommer att vara svenska och engelska.

Anställningen som doktorand är inom institutionen för service management och tjänstevetenskap och avhandlingsprojektet syftar till att bidra till Centrum för handelsforsknings två huvudsakliga områden: varuflödet och kundmötet.


Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som har fullgjort kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet service management på avancerad nivå eller har förvärvat motsvarande kunskaper inom eller utom landet. De sökanden ska även ha genomfört självständiga arbeten om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80.Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Ansökan ska innehålla:
1. meritförteckning som visar behörighet för forskarutbildning i tjänstevetenskap,
2. examensbevis och betyg,
3. examensarbeten på kandidatnivå och (minst 15 hp på) avancerad nivå i service management eller ämne som bedöms likvärdigt,
4. en utförlig beskrivning av akademiskt intresseområde och kompetens med relevans för tjänster och handel samt
5. övriga skrifter eller meriter som är relevanta för anställningen.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Lunds Universitet LUND
  • 1 platser
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Tidsbegränsad anställning, 2018-03-31 / Heltid

Liknande jobb


Ekonomiadministratör

Ekonomiadministratör

31 juli 2020

Skoladministratör

Skoladministratör

26 juli 2020

20 juli 2020

VFU- och tentamensamordnare

VFU- och tentamensamordnare

17 juli 2020