Doktorand inom miljöepidemiologi

Doktorand inom miljöepidemiologi

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.Forskargruppen

Doktorandtjänsten är knuten till ett större tvärvetenskapligt forskningsprojekt kring hållbara vistelsemiljöer som är finansierat av FORMAS 2020 – 2023.

Projektet är ett nära samarbete mellan forskargruppen EPI@LUND som söker svar på angelägna samhällsfrågor genom att kombinera modern epidemiologisk metodik med detaljerade befolkningsdata på individnivå, CASE – Centre for Ageing and Supportive Environments – som är ett tvärvetenskapligt centrum för forskning om äldre och åldrande, samt forskare inom landskapsplanering och arkitektur vid SLU Alnarp. 

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra.

Vi söker härmed en driven doktorand för arbete inom området miljöepidemiologi. Anställningen är tidsbegränsad till 4 år på heltid med önskat tillträdesdatum den 1 maj 2020 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

Som doktorand har du sedvanliga arbetsuppgifter för en doktorandtjänst knuten till forskarutbildning. Mer specifikt gäller det forskning kring hur satsningar på tillgängliga, säkra och attraktiva offentliga utomhusmiljöer kan främja folkhälsa och motverkar socioekonomiska skillnader i hälsa. Datainsamling, hantering av stora datamängder samt statistisk analys. Studiebesök samt visst fältarbete i utbildningssyfte. Vetenskapliga diskussioner kring resultatens betydelse med kollegor såväl inom som utanför den egna forskargruppen. Vetenskapligt skrivande. Presentation av vetenskapliga resultat på seminarier och konferenser, både nationellt och internationellt. Viss undervisning kan bli aktuell. Även andra förekommande arbetsuppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella.

Kvalifikationer

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Forskarutbildningsnämnden får för enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. För särskild behörighet krävs tillräckliga kunskaper (svarande till 60 hp) inom epidemiologi, folkhälsovetenskap, landskapsarkitektur, miljöpsykologi eller annat närliggande ämnesområde inom de medicinska vetenskaperna av relevans för forskningsprojektet. Dessa kunskaper ska i normalfallet vara förvärvade inom ramen för, eller som tillägg till, den behörighetsgrundande högskoleutbildningen enligt ovan, men särskilda yrkeserfarenheter kan också beaktas.

Meriterande för anställningen är:

- Kunskaper och erfarenheter av medicinska frågeställningar, folkhälsofrågor, landskapsplanering, liksom gerontologi.
- Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
- Tidigare erfarenheter av den svenska och nordiska infrastrukturen för befolkningsforskning, t.ex. av kohorter länkade med befolknings- och hälsodataregister.
- Erfarenhet, intresse eller fallenhet för omfattande kvantitativ databearbetning, inklusive geografisk och statistisk analys. (Detta är särskilt viktigt för sökande med begränsad kvantitativ skolning i grundutbildningen.)

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver ur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV samt examensbevis.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner på detta företaget

Sven Påhlman
085240000
Karolin Hansén Nord
046-222 94 00
Anna Andersson
+46462228268
Bo A Jönsson
+4646173186
Daniel Bexell
+46462226423
Daniel Bexell
046 - 222 64 23
Martin L Olsson
046-173207

Sammanfattning

Besöksadress

BMC F13
None

Postadress

BMC F13
Lund, 22184

Liknande jobb


22 september 2020

Doktorand i Teknik och samhälle

Doktorand i Teknik och samhälle

22 september 2020

22 september 2020