Drifttekniker VA till Stockholm Arlanda Airport

Arbetsbeskrivning

Infrastrukturavdelningen har uppdraget att äga, underhålla och utveckla all infrastruktur på Stockholm Arlanda Airport och därigenom leverera funktion, kapacitet och tillgänglighet
till våra resenärer. VA-enheten arbetar med vatten, jordens viktigaste resurs och livsmedel. Vi ser till att leverera rent vatten ur kranen och att det vatten vi släpper ut är fritt från skadliga ämnen och föroreningar. Nu söker vi dig som med stort engagemang vill delta i vårt arbete.

Dina arbetsuppgifter
Som drifttekniker kommer du både självständigt och i samarbete med övrig personal arbeta med drift, underhåll och utveckling av våra dricks-, spill- och
dagvattenanläggningar. Du kommer ansvara för flygplatsspecifik infrastruktur såsom glykoluppsamling och hydrantsystem (flygbränslesystem). Vidare innefattar arbetsuppgifterna även att ansvara för driftens administration i Swedavias affärssystem (arbetsorder, inköpsorder etc), medverkan i projekt samt samordning med andra aktörer inom verksamheten. Din arbetsinsats är en viktig del i vårt arbete med att bidra till att säkerställa dricksvattenleveransen samt genom rening av förorenat vatten slå vakt om vattenresurser för framtida generationer.

Är du intresserad av tjänsten som Drifttekniker VA hos Swedavia är du välkommen att läsa mer och ansöka här.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Manpower .
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Ej angivet
  • Heltid Permanent

Liknande jobb


30 juni 2020

Drifttekniker Värmeverket

Drifttekniker Värmeverket

10 juni 2020