Ekonom

Ekonom

Arbetsbeskrivning

vid Psykologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2022-08-21.


Psykologiska institutionen är en mångfaldig och kreativ arbetsplats som bedriver utbildning och forskning i psykologi. Över 1 000 studenter passerar varje termin våra olika utbildningar, från grund- till forskarnivå, inklusive psykologprogram, psykoterapeutprogram och specialistutbildningar. På institutionen bedrivs en omfattande och framgångsrik forskning. Psykologiska institutionen är en arbetsplats i utveckling och har nyligen flyttat in i det nybyggda universitetsområdet Albano.

Arbetsuppgifter
Psykologiska institutionen är i stark tillväxt. På tre år har budgeten ökat med mer än 50% och är nu 230 mnkr, fördelat med hälften på forskning och hälften på utbildning. Stockholms universitet går under året in i en ny ekonomisk modell och vi på institutionen utvecklar samtidigt vår ekonomiuppföljning med ett flertal nya enheter. Institutionen hanterar därutöver ett stort antal samverkansavtal, genomför flera upphandlingar och handlar varor och tjänster för mångmiljonbelopp. Det senaste året har vi inlett arbetet med att bygga upp en lokal funktion kring avtal och upphandling/inköp och vi vill nu ta nästa steg.

Du kommer i huvudsak arbeta med tre olika områden:


• ekonomiskt stöd till institutionens enheter
• projektekonomi
• samordning av avtal/upphandling/inköp.

En del av uppdraget består i att vara ekonomiskt stöd till några av våra enheter. Du tar fram underlag, både manuellt och via våra system, för att uppföljningen ska bli så bra som möjligt. Du bidrar till att planera den ekonomiska utvecklingen och ger cheferna stöd i budgetprocessen. Du tar fram nyckeltal och följer dessa över tid och engagerar dig både i institutionen som helhet precis som i varje enhet på detaljnivå. Här samverkar du med kollegor och den administrativa chefen. Omfattningen av den här delen av uppdraget kan variera och anpassas utifrån de övriga två delarnas omfattning.

En stor del av uppdraget består av projektekonomi, där du arbetar både med forskningsprojekt och uppdragsutbildning. Vid institutionen finns redan en ekonom som arbetar heltid med detta, så du kompletterar det arbetet och samverkar med din kollega.

Den tredje delen i uppdraget består i att samordna avtal och upphandling samt fungera som institutionens inköpskoordinator. Det blir din uppgift att upprätta en lokal avtalsdatabas, samt följa upp avtalsvillkor och vid behov ta fram nya avtal samt förlänga eller avveckla befintliga. I det arbetet kommer du ha stöd av din kollega/ekonom inom enheten. Tillsammans med verksamheten kommer du driva ärenden där ny samverkan är aktuell. Du kommer också samordna institutionens upphandlingar och inköp. Det kan vara fråga om att driva nya upphandlingsbehov, men också att avropa på befintliga avtal. Då och då kommer du vara aktiv kring direktupphandling.

Du har inte bara nära kontakt med våra chefer och forskare/kursansvariga utan också med samverkanspartners och leverantörer, vilka är både nationella och internationella. Du kommer i din roll samverka med de funktioner som finns vid fakulteten och den centrala förvaltningen.

Anställningen hör till institutionens stödavdelning, vilken leds av den administrativa chefen. Stödavdelningen är indelad i tre enheter och den aktuella anställningen är placerad inom enheten för ekonomi och HR. Inom den aktuella enheten kommer du ha stöd i ditt arbete av ytterligare en ekonom samt av en ekonomihandläggare. Du rapporterar till enhetschefen, men har ett nära samarbete med den administrativa chefen.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen i ekonomi med anknytning till arbetsuppgifterna. Vi fäster stor vikt vid erfarenhet av liknande arbetsuppgifter vid universitet/högskola.

Arbetet kräver att du är noggrann, organiserad och har mycket god samarbetsförmåga såväl som förmåga att arbeta självständigt. Det är viktigt att du är utåtriktad, initiativrik och tycker om att arbeta med människor. Arbetsbelastningen kan periodvis vara hög och du bör ha en god förmåga att prioritera. Vi ser gärna att du är nyfiken och har en öppen inställning till förändringar.

Arbetet innebär kontakt med både svenska och internationella aktörer och det är därför viktigt att du kan uttrycka dig väl, både muntligt och skriftligt, på svenska och engelska.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Närmare information om anställningen lämnas av Emma Aldenstam, enhetschef,
emma.aldenstam@psychology.su.se och/eller Henrik Lennermark, administrativ chef,
henrik.lennermark@psychology.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms universitet
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 10 augusti 2022
  • Ansök senast: 21 augusti 2022

Liknande jobb


29 september 2022

29 september 2022

Kvalificerad ekonom

Kvalificerad ekonom

29 september 2022