Elevassistent/teamledare, Gymnasiesärskola

Arbetsbeskrivning

BUF:2015:348


Barn- och Utbildningsförvaltningen
I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lä-rande, kunskap och omsorg.
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning.

Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Gymnasiesärskolan på Söderportgymnasiet har två inriktningar, dels det nationella pro-grammet integrerat på själva gymnasieskolan, dels det individuella programmet (IPS) som finns i trivsamma lokaler i anslutning till Söderportgymnasiet. På det individuella programmet går ca 30 elever. I personalen är vi 17 pedagoger och assistenter som job-bar tätt ihop. IPS erbjuder en varm och generös miljö där dina pedagogiska metoder ut-manas och du utvecklas i ditt yrke och som person.

Vi ser elevernas möjligheter ? inte deras svårigheter.

Gå gärna in på vår hemsida och läs mer.


Arbetsuppgifter
Som elevassistent på IPS arbetar du med att stötta eleverna såväl i som utanför klass-rummet. Det är viktigt att ha ett lösningsfokuserat arbetssätt där eleverna bemöts på deras nivå och med deras bästa i fokus. Med tålamod och lyhördhet skapar du en tydlig struktur för eleven. Genom att motivera och stödja eleven till lärande och en tro på sin egen förmåga kompenserar du för elevens funktionsnedsättning. Du engagerar, entusi-asmerar, stimulerar/stärker eleverna till lärande och eget ansvar och skapar en miljö för eleverna att vilja lära mer.
Du samarbetar med pedagoger och annan personal på skolan. I förekommande fall sam-verkar du med vårdnadshavare och HAB.

På ett systematiskt sätt reflekterar och utvärderar du arbetet både enskilt och tillsam-mans med andra.

Som teamledare planerar och organiserar du assistenterna utifrån den dagliga verksam-hetens behov. Du tar emot frånvaroanmälningar från assistenterna och sätter efter sam-råd med rektor in vikarier. Vidare förbereder och leder du assistentmöten. I arbetet ingår ett visst ekonomiskt ansvar. Målet med din uppgift är att vardagen i verksamheten ska fungera smidigt.

Kvalifikationer
Annonsen visas i sin helhet på www.kristianstad.se/jobb

Anställningsvillkor
Vikariat 2015-08-17?2015-12-22, 100%, avser 80 % som elevassistent och 20 % som teamledare.
Tillträde efter överenskommelse

För mer information, ta kontakt med
Lena Rydberg, Rektor, 0733-13 60 48
Pia Nilsson, Elevass/Teamledare, 0733-13 65 12

För facklig information, ta kontakt med
Eva Gustavsson, TCO, 0733-17 19 37
Per Kronbäck, SACO, 0733-17 19 78

Sista ansökningsdatum
2015-08-10

Till din ansökan skall du bifoga
All dokumentation som styrker dina kvalifikationer.

Övrigt
När sökande erbjudits anställning eller på annat sätt ska verka i verksamhet som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn har arbetsgivaren enl. Lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, rätt att kräva utdrag ur polisens belastningsregis-ter.

Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Kristian-stads kommun rökfri arbetstid.

Är du intresserad
Välkommen med din ansökan nedan via extern länk eller vår hemsida www.kristianstad.se/jobb tillsammans med CV och personligt brev. Behöver du hjälp när du ska lägga upp din ansökan, kontakta handläggare Katerina Jernek, tel 044-13 68 34.

Kontaktpersoner på detta företaget

Marie Ohlander, rektor
0733-13 43 38
Pia Hartman Melander, Förskolechef
0738-858191
Lena Rooth-Norén, enhetschef
044-13 54 24
Veronica Svensson, enhetschef
044-13 57 58
Elsie Sjöö, enhetschef
044-13 55 54
Mattias Jönsson, Rektor
0733-13 65 05
Agneta Ekner Carlsson
044-135863
Margareta Melin, enhetschef
044-13 62 17
Jan Herngren, rektor H1
0733-13 60 55
Ingrid Priemer, administrativ chef
044-13 59 21

Sammanfattning

Besöksadress

Västra Storgatan 12
None

Postadress

None
KRISTIANSTAD, 29180

Liknande jobb


Elev/specialassistent till Högsbodal gymnasiesärskola

Elev/specialassistent till Högsbodal gymnasiesärskola

5 mars 2021

Elevassistenter till Gymnasiesärskolan

4 mars 2021

Elevassistenter till Söraby skola

Elevassistenter till Söraby skola

4 mars 2021

Elevassistent till Sörabys skola

Elevassistent till Sörabys skola

4 mars 2021