Enhetschef Arbete och integration

Arbetsbeskrivning

Våra 1100 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Vårt arbete genomsyras av värdeorden "Professionella, öppna och engagerade mot gemensamma mål" Tillsammans gör vi skillnad för Sjöbo kommuns medborgare och besökare!

Sjöbo kommuns Familjeförvaltning avser att våren 2017 skapa en ny enhet Arbete och integration, för att samordna och utveckla kommunens insatser på området. Enheten kommer bland annat att arbeta med vägledning till studier och arbete samt eget boende och koordinera åtgärder för ökad integration. Enheten kommer att arbeta i nära samverkan såväl kommuninternt som med andra myndigheter och organisationer. Som enhetschef för den nyskapade enheten Arbete och integration är det din uppgift att leda kommunens utveckling på området.

Familjeförvaltningen består i övrigt av socialtjänstens myndighetsenhet och öppna serviceinsatser, skol- och förskoleverksamhet, integrationsmottagning, arbetsmarknadsinriktade insatser, fritid-, bibliotek och barn/ungdomskultur.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du som enhetschef driva och utveckla en verksamhet syftande till att ge kommuninvånarna goda förutsättningar för arbete, vuxenutbildning och social trygghet?
Tror du på människors förmåga att vilja kunna påverka och ha makt över sitt eget liv och deras önskan om att vara en del av vårt samhälle? Då kan den här tjänsten vara för dig eftersom rollen som enhetschefen medför att du inom breda ramar kommer att utveckla verksamheten utifrån det uppdrag som getts.

Som enhetschef kommer du att planera, leda och fördela arbetet, samordna och skapa förutsättningar för kvalitets- och utvecklingsfrågor samt inneha personal- och arbetsmiljöansvar. I arbetet som enhetschef ingår också att fatta beslut enligt delegation och vara aktiv i budgetprocesserna. Som enhetschef kommer du ha ett personalansvar för medarbetare inom Integrationsverksamheten men även FINSAM och andra projekt inom området, totalt ca sju personer.

Som enhetschef arbetar du närmast biträdande förvaltningschef och en styrgrupp bestående av representanter från andra förvaltningar, socialtjänst, skola och HR. Du kommer att ingå i en ledningsgrupp och kommer att ha ett nära samarbete med andra enheter inom kommunen.
Du samverkar med externa aktörer så som Migrationsverket, Arbetsförmedlingen (AF), Regionen och försäkringskassan (FK). Kommunen har såväl en överenskommelse om etablering som en överenskommelse om samverkan med de tre sist nämnda myndigheterna. Sjöbo kommun ingår därutöver i en Finansiell samverkan mellan Sydöstra Skånes kommuner och AF, FK samt regionen.

KVALIFIKATIONER
Du skall vilja ansvara för en enhet med ett verksamhetsområde som är under stor förändring. Arbetet kräver att du har god kunskap om gällande lagstiftning och om metoder som idag används inom verksamheten. Du har högskoleexamen inom till exempel, socialt arbete, juridik eller samhällsvetenskap. Du har erfarenhet av att arbeta med arbete, försörjning eller integration inom politikerstyrd organisation. Det är meriterande om du har chefserfarenhet men det är viktigare att du har erfarenhet som ledare. Kanske har du bakgrund som projektledare eller varit ansvarig för att samordna kollegor i frågor relevanta för tjänsten.

I ditt ledarskap är du tydlig och strukturerad. Genom ett tillgängligt ledarskap arbetar du tillsammans med din personal för att driva och utveckla din verksamhet mot uppställda mål. I ditt ledarskap ser du medarbetarnas delaktighet som en förutsättning för ett vinnande lagarbete. Du ser att samverkan med interna och externa aktörer är avgörande för resultatet.

ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har Sjöbo kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 18 600 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sjöbo kommun Familjeförvaltningen
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Deltid
  • Månadslön
  • Heltid / deltid. Heltid eller deltid enligt överenskommelse Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse.
  • Publicerat: 24 november 2016

Liknande jobb


Enhetschef till barn och ungdom

Enhetschef till barn och ungdom

26 oktober 2020

26 oktober 2020

IFo-Chef

IFo-Chef

26 oktober 2020

Enhetschef utredning och uppföljning, Barn och unga

Enhetschef utredning och uppföljning, Barn och unga

23 oktober 2020