Enhetschef Byggstöd

Enhetschef Byggstöd

Arbetsbeskrivning

Göteborg växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Planeringen av det framtida Göteborg är ett lagarbete med många inblandade och Stadsbyggnadskontoret har en central roll i denna utmaning. Gemensamt arbetar vi med förutsättningar för en stor arbetsmarknadsregion, bostäder med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv. Det vi gör ger avtryck i Göteborg för lång tid framåt. Tillsammans med andra förvaltningar skapar våra 380 medarbetare förutsättningar för en konkurrenskraftig, attraktiv och långsiktigt hållbar stad.

ARBETSUPPGIFTER
Välkommen till arbetsplatsen där vi leder ett stadsbyggande i världsklass!

Just ditt uppdrag kommer att vara att leda, utveckla och följa upp verksamheten vid vår enhet för byggstöd. Det innebär att du är chef för en enhet med för närvarande 14 engagerade och kompetenta medarbetare som är navet i maskineriet på byggavdelningen. Enheten ansvarar bland annat för registrering av nya ärenden och kompletteringar, expediering av beslut, rättidsprövning av överklaganden, fakturering, avdelningsadministration samt utveckling av vårt ärendesystem.

Som enhetschef för byggstöd är du en nyckelperson i arbetet med att leverera vårt grunduppdrag, utifrån kvalitet, tid och ekonomi. På avdelningen pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete och det är därför en viktig del av ledaruppdraget. Del av uppdraget är också att vara ett stöd, med bland annat planering och uppföljning, för din närmaste chef, avdelningschefen Carita Sandros.

Som enhetschef är du även delaktig i förvaltningsövergripande arbete tillsammans med kontorets andra chefer.
I rollen som enhetschef ingår du, tillsammans med fyra enhetschefer och avdelningschefen, i avdelningens ledningsgrupp. Där bidrar du med din kompetens och ditt engagemang så att vi tillsammans kan stödja och utveckla arbetet på avdelningen.

På Stadsbyggnadskontorets byggavdelning arbetar ca 90 personer som hanterar olika typer av ärenden som gäller bygglov, anmälningspliktiga åtgärder, förhandsbesked, strandskyddsdispenser och tillsyn. I våra ärendeprövningar har vi helhetsfokus på god gestaltad livsmiljö främst utifrån plan- och bygglagen och dess föreskrifter. Vi säkerställer att den demokratiska processen är rättssäker, att de tekniska egenskapskraven blir uppfyllda och att det som byggs stämmer överens med de strategiska mål och planer som finns för staden. Verksamheten bidrar även med bygglovkompetens i andra sammanhang, som stadsbyggnadskontorets planprocess, utvecklingsprojekt, remisser och allmän rådgivning inom kunskapsområdet. På avdelningen genomförs också handläggning av bygglovsanknutna detaljplaner. De kompetenser som finns på avdelningen är huvudsakligen arkitekter/handläggare, inspektörer, koordinatorer och administratörer.KVALIFIKATIONER
Vi söker en tydlig och utvecklingsorienterad ledare med stort engagemang, mod och lyhördhet. Du har helhetsperspektiv och ser till avdelningens samlade nytta. Du har förmåga att utveckla och etablera effektiva arbetssätt samt skapa en god samverkan i gruppen.

Genom ett coachande förhållningssätt och med utgångspunkt i våra mål och uppdrag, utvecklar och leder du dina medarbetare i deras dagliga arbete så att de kan växa och utvecklas utifrån sin profession.

Vi vill att du har högskoleutbildning med lämplig inriktning, exempelvis inom ekonomi eller offentlig förvaltning. Du har flerårig erfarenhet av att arbeta med administrativa frågor i en politiskt styrd organisation. Vidare är det bra om du har erfarenhet av ledarskap med personal-, arbetsmiljö-, och budgetansvar och tidigare varit del av en ledningsgrupp. Du har goda kunskaper i Förvaltningslagen och Kommunallagen.

För att förstå sambanden i våra processer är erfarenhet av administrativt arbete inom bygglovsverksamhet samt kunskaper i PBL meriterande.

Vi vill att stadsbyggnadskontoret ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi anser att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev.

Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings-, kandidatsöknings- och rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare annonser.

Sammanfattning

Liknande jobb


Enhetschef/Director inom Energi och resurser

Enhetschef/Director inom Energi och resurser

1 april 2021

Enhetschef, medborgarcenter

Enhetschef, medborgarcenter

1 april 2021