Enhetschef för biblioteksenheten Norr, Umeå kulturförvaltning

Enhetschef för biblioteksenheten Norr, Umeå kulturförvaltning

Arbetsbeskrivning

Umeå kommuns kulturförvaltning ansvarar för folkbiblioteken och biblioteksbussen i Umeå kommun, samt kulturaktiviteter för barn och unga, kultur för seniorer, konstverksamhet, kulturskolan och Kvinnohistoriskt museum.

Folkbiblioteksverksamheten i Umeå kommun har fem enheter varav en är enheten bibliotek Norr, i enheten ingår fyra närbibliotek och Skolbiblioteksservice. Du arbetar nära en chefskollega som ansvarar för resterande närbibliotek på enheten Bibliotek Söder.


Du erbjuds ett arbete där vi tillsammans verkar för att biblioteken ska vara:

- naturliga samlingsplatser för kultur, information, lärande och samhällsdebatt. Ett offentligt rum, både fysiskt och virtuellt som är öppet för alla
- en garant för att ha tillgång till fri information och litteratur
- en plats för en mångfald av åsikter såväl i litterära uttryck som i samhällsdebatten och bidra till att stärka förutsättningarna för umeborna att kunna vara aktiva medborgare med makt att påverka sina liv såväl som samhället.

Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för biblioteksverksamheten på enheten bibliotek Norr, där Ersboda-, Mariehems-, Sävar- och Ålidhemsbiblioteket ingår liksom Skolbiblioteksservice.

Du har budget, personal- och arbetsmiljöansvar för din enhet, som består av cirka 20 medarbetare. Utveckling av bibliotekens verksamhet för både barn och vuxna med särskilt fokus på läsfrämjande och digital delaktighet ingår i ditt ansvarsområde.

Tillsammans med dina medarbetare har du ansvar för att bibliotekens mediesamlingar för vuxna, för barn och unga samt mångspråk och tillgängliga medier är aktuella, relevanta och präglas av kvalitet och allsidighet. Uppsökande verksamhet ingår också i enhetens uppdrag så att även de som inte själva kan ta sig till biblioteket kan få tillgång till litteratur. För personer med annat modersmål än svenska har enheten ett särskilt uppdrag med att nå ut och att synliggöra bibliotekets resurser och erbjuda aktiviteter.

Du ingår i bibliotekets ledningsgrupp och har ett nära samarbete med övriga enhetschefer. Du är direkt underställd bibliotekschefen.

Om dig
Vi söker dig med akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap och några års erfarenhet av arbete som bibliotekarie. Du har goda kunskaper i svenska och engelska och kan uttrycka dig väl både i tal och skrift.

Du har erfarenhet som ledare och dokumenterat goda resultat av att leda människor och verksamhet. Du har ett engagemang för biblioteksutveckling och för ledarskap. Du är driven och engagerad i strategiska frågor som rör biblioteksverksamhet. Du kan hantera komplexa processer även i krävande situationer. Du är välorganiserad och arbetar systematiskt för att säkerställa måluppfyllelse.

Vi vill att du på ett engagerat sätt kan leda och inspirera dina medarbetare. Andra egenskaper som är nödvändiga är en god samarbetsförmåga, prestigelöshet och helhetssyn, då vi tillsammans bidrar till biblioteksverksamhetens utveckling. I rollen har du många kontakter externt och internt och det är viktigt att du är lyhörd och kommunikativ.

Vi strävar efter en organisation som kännetecknas av jämställdhet och mångfald i alla avseenden. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv.

Om Umeå kommun

Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 12 000 medarbetare. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?

Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner här: https://www.umea.se/umeakommun/naringslivocharbete/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/formanerformedarbetare.4.1a2f41f611f8f82255680007555.html


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Kultur, Bibliotek
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 12 augusti 2020
  • Ansök senast: 9 september 2020

Liknande jobb


Bibliotekschef till Sollefteå kommun

14 januari 2021

17 december 2020

Bibliotekschef

Bibliotekschef

14 december 2020

Bibliotekschef

Bibliotekschef

14 december 2020