Enhetschef (för en begränsad tid) till rättsenheten (tillika chefsjurist)

Arbetsbeskrivning

Vi söker en enhetschef (för en begränsad tid) till rättsenheten (tillika chefsjurist) för myndighetsövergripande utvecklingsuppdrag

Vill du ha ett meningsfullt arbete som bidrar till en väl fungerande arbetsmarknad? På Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen är du med och bidrar till att Sveriges trygghetssystem som arbetslöshetsförsäkringen, aktivitetsstödet och etableringsersättningen är rättssäkra och effektiva. Vi arbetar med tillsyn över arbetslöshetskassorna och över de uppdrag som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har i trygghetssystemen.

Vi erbjuder dig en utvecklande roll i en kunskapsorganisation där din kompetens bidrar till vårt resultat. Vi erbjuder effektiva arbetssätt med tvärprofessionella arbetsgrupper och digitala lösningar som underlättar arbetet både på kontoret och när du jobbar hemifrån. Vi uppmuntrar till kompetensutveckling och arbetar ständigt med att utveckla våra arbetssätt och metoder. Vi erbjuder goda möjligheter att arbeta på distans och om du pendlar har du möjlighet att arbeta under restiden.

 

Arbetsuppgifter

Vi söker en lösnings- och utvecklingsorienterad ledare med stort engagemang så att rättsliga aspekter säkras på ett konstruktivt sätt i hela vår verksamhet. Uppdraget är tidsbegränsat för att tillsammans med myndighetens ledning och medarbetare särskilt fokusera på hur myndighetens juridiska stöd och styrning ska utformas för att säkerställa en effektiv och rättssäker verksamhet. I ditt uppdrag ingår att utreda och föreslå organisering och tillsammans med övrig verksamhet genomföra önskade förändringar i syfte att bland annat stärka samverkan och integrering mellan den juridiska verksamheten och myndighetens övriga verksamhet. För att lyckas med detta är det avgörande att du har ett helhetsperspektiv och ser till hela myndighetens samlade nytta och leverans och snabbt kan sätta frågor i ett större sammanhang.

 

Parallellt med ditt utvecklingsuppdrag innehar du också rollen som myndighetens chefsjurist och utgör som sådan generaldirektörens juridiska stöd. Som enhetschef leder du rättsenhetens arbete och har personanalansvar för medarbetarna.

Du är direkt underställd generaldirektören och ingår tillsammans med övriga enhetschefer i myndighetens ledningsgrupp där du aktivt bidrar till och tar ansvar för hela myndighetens verksamhet.

Rättsenheten står för myndighetens juridiska kompetens och bidrar till att lösa myndighetens uppdrag, bland annat genom deltagande i granskningar integrerat med andra enheter. Enheten ansvarar också för att föra myndighetens talan i domstol, handlägga skadeståndsärenden, besvara remisser och ta fram föreskrifter.

Myndigheten är förbindelseorgan i EU för arbetslöshetsförsäkringen och arbete kopplat till denna roll och till övrig internationell samverkan hanteras huvudsakligen på rättsenheten.

 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har


• Jur. kand. eller juristexamen
• Aktuell erfarenhet som chefsjurist eller motsvarande uppdrag med personalansvar
• Aktuell erfarenhet av rättstillämpning och kvalificerat juridiskt arbete
• Bred juridisk kompetens och erfarenhet av tillsynsuppdrag
• Erfarenhet av att driva utvecklingsuppdrag inom juridiskt stöd och styrning

 

Det är meriterande med erfarenhet av


• Arbete i statlig myndighet eller annan offentlig verksamhet
• Föreskriftsarbete

Du har en väl utvecklad förmåga att göra rättsliga analyser och överblicka hela rättsområdet. Du har goda kunskaper inom förvaltningsjuridik och förvaltningsprocess.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en utpräglad ledare med god självinsikt. Därtill är du samarbetsinriktad, beslutsam och socialt säker. Du har god språklig och analytisk förmåga. Vi förutsätter att du har ett brett intresse för arbetsmarknadsfrågor.

 

Anställningsform

Heltid. Tjänsten är tidsbegränsad till 2023-12-31 genom en så kallad särskild visstidsanställning.

 

Placeringsort

Enligt överenskommelse

 

Fackliga företrädare

Anna Berg 0150-487093

Dan Svensson 0150-487079

 

Upplysningar kan lämnas av Mathias Wahlsten, generaldirektör, 0150-487068

Sammanfattning

Liknande jobb


Enhetschef Bygglov

Enhetschef Bygglov

24 februari 2023

Lönechef till löneenheten

Lönechef till löneenheten

24 februari 2023

24 februari 2023