Enhetschef för rättsenheten inom kansliavdelningen, regionledningskontoret

Enhetschef för rättsenheten inom kansliavdelningen, regionledningskontoret

Arbetsbeskrivning

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Region Värmland bildades år 2019. Den nya organisationen befinner sig i en spännande utvecklingsfas där kansliavdelningen har en viktig roll bland annat med att utveckla det rättsliga stödet till förtroendevalda och verksamheter. Inom regionen bildas nu en särskild rättsenhet, som du kan komma att leda. Till kansliavdelningens ansvarar hör även områdena utredning, registratur, arkiv, ärendehantering, nämndadministration, informationssäkerhet, centralskanning, systemstöd, samt processledning av Värmlandsrådet och Nya Perspektiv. Inom avdelningen finns även patientnämndsenheten. Totalt arbetar drygt 70 personer inom avdelningens sex enheter. 
Vi söker nu en chef för den nya rättsenheten, som vill vara med och utveckla Region Värmland. 


Enhetschef för rättsenheten inom kansliavdelningen, regionledningskontoret

Arbetsuppgifter

Rättsenheten kommer att inrymma funktionen regionjurister samt funktionen dataskyddsombud (DSO). Ytterligare funktioner, som lämpligen inryms i en rättsenhet, kan komma att läggas in. Då det är en liten enhet, i alla fall inledningsvis, kombineras rollen som chef med handläggning av juridiska ärenden. I uppdraget ingår bland annat att: 
Leda och utveckla verksamheten och medarbetarna inom enheten med stöd av regionens vision och värdegrund.
Bygga upp den nya rättsenheten och göra den och dess verksamhet känd inom regionen.
Ansvara för utveckling och strukturering av det rättsliga arbetet.
Handlägga remisser samt övriga rättsliga ärenden, inklusive att föredra ärenden vid nämndsammanträden m.fl. samt att som ombud föra regionens talan i domstolar.
Inom regionen arbetar vi med många olika rättsområden, bland andra kommunalrätt, förvaltningsrätt, avtalsrätt, associationsrätt, upphandlingsjuridik, offentlighet och sekretess, fastighetsrätt m.fl. 
Ansvara för att enheten hanterar ärenden om styrelsens uppsiktsplikt inkl. förstärkta uppsiktsplikt av kommunala aktiebolag respektive diverse ägarfrågor.
Ha budget- och personalansvar 
Delta och bidra i kansliavdelningens ledningsgrupp

I rollen har du nära samarbete med samt rapporterar du till regionens kanslidirektör. Tidsbegränsat chefsförordnande 4 år med tillsvidareanställning i grundprofessionen.

Övrig information

Inför eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Kvalifikationer

Du har en universitetsexamen inom juristprogrammet eller motsvarande. Du har flera års erfarenhet från motsvarande arbetsuppgifter som kommer att finnas inom rättsenheten. Vi ser att du tidigare har arbetat i en kommun, region eller annars i en stor organisation/företag, som jurist och gjort positiva avtryck därifrån. Det är vidare meriterande om du har chefserfarenhet.
Arbetsuppgifterna ställer krav på hög dokumenterad kompetens samt tidigare arbete med kvalificerade juridiska uppgifter. Du har vidare goda egenskaper och engagemang att driva förändring och utveckling inom området. Vi ser därför gärna att du har lett och medverkat utvecklingsprojekt. 
Som ledare vill vi att du är tydlig och engagerad och att du har en förmåga att motivera och stödja med ett förhållningssätt som uppmuntrar till ansvarstagande och arbetsglädje hos medarbetarna. Vi förväntar oss även att du är kommunikativ och kan sätta den egna verksamheten i ett större sammanhang. Du är en lagspelare, som är självgående och drivande inom ditt eget ansvarsområde. 
Du samarbetar bra med kollegor, chefer och externa parter samt verkar alltid för att effektivt nå gemensamma mål samt skapar engagemang och delaktighet. Du tänker strategiskt och har ett brett och långsiktigt perspektiv på frågor och dess konsekvenser. Du ser helheten, tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa.
Du är en närvarande person, är lugn och kontrollerad under stress eller i pressade situationer och fokuserar på rätt saker. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du skapar kontakter och underhåller relationer i yrkesmässiga sammanhang. Du måste även trivas med att driva frågor framåt och ha hög integritet. Det är meriterande om du har erfarenhet av chefs- eller arbetsledande roller samt dokumenterad ledarskapsutbildning.

Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Facklig företrädare nås via växeln 010-831 50 00

Kontaktpersoner på detta företaget

Verksamhetschef Kulturcentrum Nina Höjdefors
054-701 10 50
Facklig företrädare DIK Per Söderling
054-701 10 42
Facklig företrädare Vision Anna Knutsson
054-7011036
Kommunikationschef Hedvig Bergenheim
054-701 10 19
HR-specialist Karin Carlsson
054-701 10 08
Analytiker Bo-Josef Eriksson
054-701 10 46
Rekryterare Qtym John Johansson
054-14 18 00
Rekryterare Qtym Sara Magnusson
054-14 18 06
Strateg Yvonne Lennemyr
054-7011043
Kulturchef Ulf Nordström
054-701 10 33

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Region Värmland
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 24 september 2021
  • Ansök senast: 15 oktober 2021

Besöksadress

Lagergrens gata 2 65115 Karlstad
None

Postadress

None
Karlstad, 65115

Liknande jobb


Enhetschef projektledning

Enhetschef projektledning

17 januari 2022

Enhetschef återvinningscentraler

Enhetschef återvinningscentraler

17 januari 2022

Administrativ enhetschef

Administrativ enhetschef

17 januari 2022

Servicechef

Servicechef

17 januari 2022