Enhetschef IFO Barn och Ungdom ref nr 2010/17

Arbetsbeskrivning

Enhetschef IFO Barn och ungdom
ref.nr.2010/17
Kommunens vision för år 2015
Attraktiva, företagsamma och trygga Leksand präglas av helhetssyn, samverkan och framtidstro.
Vi skapar goda betingelser för alla människor i Leksand, så att vi kan leva ett tryggt och meningsfullt liv.Vi uppmärksammas för vår företagsamhet och tillväxt och vi är kända för att vara en bra idrotts-, turist- och kulturkommun.
Vi har ett brett och välrenommerat utbud av utbildningar, ett mycket gott företagsklimat med ett unikt samarbete mellan kommun och näringsliv.Leksand är med andra ord ett väl fungerande samhälle, där vi som bor i kommunen vill bo kvar och andra vill flytta till oss.

Förväntningar på ledare inom socialförvaltningen
Som ledare i Leksands kommun förväntas du skapa delaktighet hos personalen med ett målinriktat arbetssätt.Du ser möjligheter och får människor att växa i sina roller, känna arbetsglädje, stolthet och bidra till verksamhetens utveckling.

Professionalitet
Du skapar en tydlig koppling mellan mål och resultat
Du är tydlig i dina uppdrag till medarbetarna
Du medverkar till att verksamheten präglas av respekt
Du har förtroende för dina medarbetare och deras kompetens
Du respekterar samarbetspartners och kollegors kompetens

Verksamhetsutveckling
Du söker aktivt kunskap om förändringar i omvärlden för att utveckla den egna verksamheten.
Du är lyhörd för våra kunder och deras behov.
Du medverkar till att dina medarbetare utvecklas i sin yrkesroll.
Du har förmåga att genom framtidstro engagera mina medarbetare i utvecklingsarbetet.
Du är en förebild för en verksamhet som kännetecknas av rättssäkerhet, etik och moral.

Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetsansvarig för Barn- och familj får du fullt budget-, personal-, arbetsmiljö och kvalitetsansvar.Du är ledare för medarbetarna på enheten och ansvar arbetsledning och
fördelning av ärenden enligt SoL, LVU och FB.På enheten arbetar fem socialsekreterare, en familjerättssekreterare, en anställd stödperson samt Familjeteamet med två familjeterapeuter och en familjepedagog.
Kommunens organisation kommer att ändras från årsskiftet 2010-11 och då föreslås Barn och familjegruppen tillhöra Bildning och stöd vilket innebär en närmare koppling till skolans verksamheter.

Din bakgrund - utbildning och erfarenheter
Du är socionom med fleråring erfarenhet av arbete med myndighetsutövning och har erfarenhet av att vara ledare/chef.Det är meriterande om du dessutom har ledarskapsutbildning eller handledarutbildning.

Körkort
B-körkort erfordras.Önskvärt med tillgång till egen bil.
Ansökningstiden går ut den 15 juni 2010.Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning och löneanspråk.
Ange även ref.nr.2010/17.
Använd gärna kommunens ansökningsblankett som kan skrivas ut från www.leksand.se
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN

Sammanfattning

Liknande jobb


IFO-chef

IFO-chef

26 juli 2022

25 juli 2022

23 juli 2022

Enhetschef sökes till kommun i Stockholm

Enhetschef sökes till kommun i Stockholm

22 juli 2022