Enhetschef Miljöskydd

Arbetsbeskrivning

MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN söker  
Enhetschef Miljöskydd
Karlskrona präglas av sin marina historia, vilketockså har gett staden dess karaktär med ständigt närvarande skärgårdskänsla ocholika former av örlogsverksamhet. UNESCO har fört upp staden på listan över världsarv.Idag bevarar vi det arvet, men bygger också för framtiden. I VisionKarlskrona 2030 prioriteras fem utvecklingsområden att arbeta med denärmaste åren; attraktiv livsmiljö, snabba kommunikationer, utbildning ochkunskap, upplevelsernas Karlskrona och näringslivets Karlskrona.  
Miljö- ochsamhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att utveckla ett växande Karlskronamed nya bostäder och företagsetableringar i attraktiva lägen liksom övrigamiljö- och stadsbyggnadsfrågor. Ledorden i all vår verksamhet är kreativitet, attityd, leverans, ansvar och samverkan. Vi är KALAS.  Förvaltningen består av förvaltningschef, miljöavdelning, planavdelningsamt en bygglovavdelning. Här arbetar ca 50 tjänstemän varav 26 påmiljöavdelningen. Miljöavdelningen växer och behöver stärka upp med en Enhetschef Miljöskydd . Vill du vara med? 
 
 
I arbetet som Enhetschef kommer du att planera och ledaen enhet i Miljöavdelningen. I rollen ingår att ha budgetansvar för enhetensamt att ha personal- och arbetsmiljöansvar för enhetens personal. I arbetetingår även att besluta i myndighetsärenden samt utföra annan ärendehanteringrelaterad till miljölagstiftningen. Rollen innebär att du jobbarserviceinriktat där egenskaper som tydlighet, flexibilitet och integritetvärdesätts. Service och rådgivning till allmänheten, företagare och kommunensövriga verksamheter samt medverkan i utvecklingsfrågor är andra viktiga delarav arbetet. Du är även föredragande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Kvalifikationer 
Vi söker dig som har högskoleexamen inom området ellerannan utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig och lämplig. Erfarenhetav att arbeta inom ämnesområdet och med samordning/personalansvar ärmeriterande och personlig lämplighet värdesätter vi särskilt.  
Du har en god förmåga att förstå förutsättningarna hosde olika verksamheter som berörs av uppdraget med kunden i fokus. Du har ettoperativt ansvar med utgångspunkt från lagstiftning där du även har förmåga attse möjliga lösningar utifrån från ett kommunalt helhetsperspektiv.  Du är en mycket god relationsbyggare och kanvisa och agera både lyhört och respektfullt gentemot andra människor. Samtidigtär det viktigt att du kan driva och motivera andra människor att söka lösningar.Du har en mycket god förmåga och vilja att kommunicera med såväl kunder, cheferoch medarbetare ute i organisationen och förstår vikten av att arbetatillsammans med dem för att nå bästa resultat.  Du har en mycket god initiativförmåga och är resultatinriktad. Du kanprioritera bland dina och enhetens arbetsuppgifter och visa på god kvalitet ochmed ditt reflekterande förhållningssätt arbetar du för att fullfölja dittuppdrag på ett effektivt sätt. Att arbeta med utvecklingsarbete, d vs förändring och förbättring ser du som en självklarhet. Självfallet har duäven en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på ett lättförståeligtsätt. Vidarekrävs B-körkort och god datorvana.  
 
Tillträde/varaktighet  
Heltid,tillsvidare med tillträde snarast.  
 
Lön  
Fast lön individuell lönesättning. Ange löneanspråk i din ansökan.  
 
Kontaktperson  
Miljöchef Magnus Lindoffsson tfn 0455-303143 
 
Fackliga företrädare  
SACO Anna Gustafsson 0455-303177 
Vision Marie Petersson 0455-304865 
 
Ansökan  
Ansökan görs via länken nedan senast 2016-12-09 
Mer information på www.karlskrona.se  
 
Övrigt 
Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekryteringför att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering. 
Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridandeidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annantrosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler ochmarknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings och rekryteringshjälp.

Högskoleexamen
Högskoleexamen, erfarenhet

Kontaktpersoner på detta företaget

Mats Dahl
0455-30 36 23
Marianne Hansson
0455-303018
Birgitta Strelert

Maria Persson

AnnSofie Johansson

Sussie Rantil

Lena Dehlin

Henning Fuhrman

Henning Fuhrman
0455-30 47 57
Johan Johansson
0455- 30 36 87

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Karlskrona kommun
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • enl avtal Fast lön , ange löneanspråk
  • Heltid tillsvidareanställning
  • Publicerat: 23 november 2016

Besöksadress

Hamngatan 7 B
None

Postadress

Hamngatan 7 B
Karlskrona, 37183

Liknande jobb


Enhetschef, städ

Enhetschef, städ

4 december 2020

4 december 2020

3 december 2020