Enhetschef Nexus, Centrum mot våld och Familjerådgivningen

Enhetschef Nexus, Centrum mot våld och Familjerådgivningen

Arbetsbeskrivning

Aktuell tjänst

Sektor öppenvård söker nu en enhetschef till Nexus, Centrum mot våld, Barnahus och Familjerådgivningen. Tjänsten är på heltid (100%) och tillsvidare. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.


Organisation

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen är en av sju förvaltningar i Östersunds kommun. Förvaltningen är social- och arbetsmarknadsnämndens professionella stöd och svarar bland annat för stöd till familjer och enskilda. Förvaltningen har cirka 300 medarbetare och är organiserad i tre sektorer: sektor Öppenvård, sektor Barn Vuxen och sektor Kompetens Arbete Försörjning. Nexus, Centrum mot våld och Familjerådgivningen ingår i sektor Öppenvård.

Verksamhetsbeskrivningar

Nexus

Nexus består av åtta behandlare som bedriver psykosocialbehandling och daglig sysselsättning med inriktning missbruks- eller beroendeproblematik (alkohol, narkotika samt spel) hos främst vuxna personer. På Nexus erbjuder man kvalificerade behandlingsinsatser enligt Socialstyrelsens riktlinjer samt erbjuder stödinsatser för anhöriga till närstående med en missbruks- eller beroendeproblematik. På Nexus jobbar man både med biståndsbeslut och serviceinsatser. Samverkan sker både internt inom Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Vård- och omsorgsförvaltningen och externt med Region JH, Frivården och Arbetsförmedlingen.

Centrum mot våld

Centrum mot våld (CMV) är en länsövergripande verksamhet som bl. a. erbjuder stöd till medborgare som utsatts för våld i nära relation eller utsatt andra för våld i nära relation samt olika formera av utbildningsinsatser riktade till yrkesverksamma inom länets socialtjänster. Verksamheten består av en verksamhetsledare och sex medarbetare. Till verksamheten finns en styrgrupp bestående av två IFO-chefer från länets kommuner, sektorchef för Öppenvård Östersunds kommun samt enhetschef och verksamhetsledare för CMV. Återrapportering för verksamheten sker genom L-IFO och senare SocSam.

Familjerådgivning

Familjerådgivningen erbjuder terapeutiska samtal för vuxna som vill förbättra sina nära relationer. Verksamheten består av sex medarbetare varav fem familjerådgivare och en administratör. Även Familjerådgivningen är en länsövergripande verksamhet och återrapportering sker till Familjerådgivningens styrgrupp bestående av socialnämndernas ordföranden från alla länets kommuner.

Arbetsuppgifter

Som enhetschef kommer du att vara chef för Nexus, CMV och Familjerådgivningen. Du har arbetsmiljö- och ledningsansvar för 21 medarbetare inom dessa tre verksamheter. Du ansvarar för verksamheten och budget samt uppföljning och kvalitetssäkring av verksamheterna. Du är underställd sektorchef och ingår i sektor Öppenvård ledningsgrupp tillsammans med fem enhetschefs kollegor.

Du kommer att få regelbunden chefshandledning tillsammans med din ledningsgrupp, få möjlighet till friskvårdspeng och friskvårdstimme samt arbeta utifrån flexibel arbetstid. Arbetstiden är förlagd till dagtid.

Kvalifikationer

- Utbildad socionom eller annan utbildning som arbetsgivare bedömer likvärdig.

- Erfarenhet av chefs- och ledarskap.

- Goda ledaregenskaper och förmåga att skapa ett gott samarbets- och arbetsklimat. Gärna med goda kunskaper i arbetsmiljöarbete.

- Goda kunskaper om psykosociala behandlingsinsatser riktade till vuxna personer.

- Förmåga att omsätta omvärldsförändringar till ett konstruktivt utvecklingsarbete.

- Egenskaper som målmedvetenhet, uthållighet och förmåga att uppnå resultat.

- Förmåga till tydlighet, lyhördhet och att skapa trygghet och en god arbetsmiljö.

Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av arbete med öppenvårdsverksamhet, kunskap och erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning, kunskap om kommunens verksamheter och vanliga samverkanspartners såsom t. ex. Psykiatrin, Statens institutionsstyrelse och Kriminalvård samt har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.

Du är en strukturerad, flexibel och engagerad person med god samarbetsförmåga som kan leda verksamheterna med tydlighet och samtidigt tillvarata medarbetarnas kompetens och erfarenhet. Du är ansvarsfull och har nått en personlig mognad som gör att du är trygg i dig själv.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Bifoga CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Uppvisande av detta blir aktuellt vid eventuell intervju.
Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare.

Sista ansökningsdatum: 2021-08-22. Intervjuer planeras att hållas 2021-09-01 och 2021-09-06.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Östersunds kommun
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 20 juli 2021
  • Ansök senast: 22 augusti 2021

Liknande jobb


17 maj 2021