Enhetschef parkenheten

Arbetsbeskrivning

Gotland är en fantastisk plats att bo och leva på med ett rikt kulturliv, unik natur och en arbetsmarknad som präglas av entreprenörsanda. Idag är vi 57 000 invånare och vår förhoppning är att det i framtiden är ännu fler som valt att leva och bo här. På Gotland ansvarar Region Gotland för kommun- och landstingsuppgifter och har även det regionala utvecklingsansvaret. Inom Region Gotland arbetar ungefär 6000 engagerade medarbetare inom ca 240 olika yrken med att ge vård, omsorg, utbildning samt service till våra invånare. Arbetet inom Region Gotland baseras på vår värdegrund som är förtroende, omtanke och delaktighet.

Välkommen att bli en av oss!

Teknikförvaltningen är en utförarorganisation med uppdrag att förvalta och utföra uppdrag inom områdena vatten och avlopp, avfallshantering samt gata och park. Förvaltningen utvecklar och förvaltar också Region Gotlands fastighetsbestånd och hamnar samt ansvarar för infrastruktur- och byggprojekt inom samhällsbyggnadsområdet.

Parkenheten förvaltar utemiljön som ägs av Region Gotland för att erbjuda allmänheten en god park-, natur- och stadsmiljö. Skötsel och underhåll av lekplatser och bad och rastplatser ingår också samt snöröjning och renhållning av gång- och cykelvägar. Arbetet utförs på uppdrag av regionens beställarfunktioner och är ett utföraruppdrag.


ARBETSUPPGIFTER
Enhetschefen ansvarar för att enhetens verksamhet bedrivs resultat- och målinriktat med utveckling av medarbetare och uppdrag.

Som enhetschef har du det strategiska och operativa ledningsansvaret inom enheten. Du har långtgående delegation med eget ansvar när det gäller medarbetare, ekonomi och arbetsmiljö. Medarbetaransvaret innebär att du leder och utvecklar dina medarbetare. Du genomför medarbetar- och lönesamtal, kompetensplanerar och har ansvaret för att medarbetarna trivs och för att verksamheten fungerar väl. Du ansvar alltså för utvecklingen inom din enhet och bidrar aktivt till att hela avdelningen utvecklas i positiv riktning.

Arbetet innebär mycket kontakt med beställare för att utforma, utveckla, följa upp och återrapportera uppdrag. Det finns stora möjligheter att vara med och påverka uppdragen i samarbete med vår stadsträdgårdsmästare men vi vill betona att enhetens arbete till stor del är utföraruppdrag.

Personalplanering är en stor del av arbetet och uppdraget har en stark säsongsbetoning med mycket extra personal under sommarmånaderna. I arbetet ingår även att genomföra utredningar, göra analyser och skriva förslag för förändringar i verksamheten.

Till din hjälp har du arbetsledare som leder det dagliga arbetet och ca 25 kompetenta medarbetare (under lågsäsong). Du är direkt underställd avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Det är av stor vikt att du i alla sammanhang har både avdelningens, förvaltningens och hela regionens bästa för ögonen.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.

KVALIFIKATIONER
Vi vill att du har en akademisk utbildning inom park, trädgård eller landskapsutveckling, eller annat lämpligt för tjänsten. Alternativt en kvalificerad yrkesutbildning inom motsvarande område. Du har erfarenhet av och goda kunskaper om drift och underhåll av park och grönytor och personalplanering.

Du har dokumenterad erfarenhet av att som chef framgångsrikt leda medarbetare i långsiktigt utvecklingsarbete. Din språkliga förmåga är utmärkande och du kan genomföra och presentera utredningar med analys och resultat i lättillgängligt format. Du ska även ha goda kunskaper i ekonomi och verksamhetsutveckling. Utbildning inom och erfarenhet av arbete inom LOU är meriterande. Erfarenhet av arbete med ISO-standarder eller annan kvalitetsstyrning är även det en merit.

Vi lägger stor vikt vid dina ledaregenskaper och vi vill att du har ett tydligt och resultatorienterat ledarskap som utvecklar verksamhet genom medarbetarna. Du är problemlösande, strategisk, en god organisatör och trivs med att leda verksamheten inom beställningarnas ram. Servicetänkandet är avgörande och det är viktigt att du kan kommunicera både externt och internt.

Körkort och tillgång till egen bil erfordras. Beredskapstjänstgöring ingår.

Kontaktpersoner på detta företaget

Avdelningschef Åsa Abel
0498-269481
Avdelningschef Åsa Abel
0498-26 94 81
Avdelningschef Åsa Abel
0498-269481, 0737-658895
Enhetschef Pär Västerlund
0498-269771
Enhetschef Sune Melander
0498-269784

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Region Gotland, Parkenheten Visby
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Enligt avtal.
  • Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: enligt ök.

Besöksadress

Visborgsallén 19 Visby
None

Postadress

Region Gotland
Visby, 62181

Liknande jobb


Förvaltningschef Service

Förvaltningschef Service

27 maj 2020

Förvaltningschef Service

Förvaltningschef Service

24 mars 2020