Enhetschef Projektenheten

Enhetschef Projektenheten

Arbetsbeskrivning

Det är du och dina arbetskamrater som gör oss till Sveriges bästa arbetsplats. Öppenhet, respekt och ansvar är våra gemensamma värderingar. Vi tror dessutom att en meningsfull fritid i kombination med hög livskvalitet gör att du tycker det är roligt att gå till jobbet. Låt oss tillsammans utvecklas och dra nytta av varandras kunskaper när vi skapar en bättre vardag för våra medborgare.
Arbetsplatsen
Sveriges sydligaste kommun blickar inte bara ut över Östersjön och Europa utan är mitt i en fas av utveckling och omvandling.

Staden och landsbygden har påbörjat en fantastisk utveckling där stora infrastrukturprojekt är under planering eller under genomförande. Samhällsutvecklingen kommer att sätta Trelleborg på kartan som en av Sveriges mest attraktiva kommuner. Trelleborg satsar på långsiktig tillväxt. Genom samhällsomvandlingen stärker Trelleborg sin roll som regional kärna. Nya bostäder i ett attraktivt läge på pendlingsavstånd till Malmö, Lund och även Köpenhamn bidrar till att avhjälpa bostadsbristen i Malmö/Lund-regionen.

Vi arbetar exempelvis med ett av det största utvecklingsprojekten i stadens historia, Kuststad 2025 (se vidare https://www.trelleborg.se/sv/bygga-bo-miljo/kommunens-planarbete/stadsbyggnadsprojekt/pagaende-projekt/kuststad-2025/). Inom den närmsta framtiden kommer såväl vattenförsörjning som avloppsrening att behöva uppgraderas i kommunen. Då vi är en kustkommun påverkas vi av klimatförändringar, inte minst havsnivåhöjningen, vilken får följder för bl.a. dagvattensystemen. Sammantaget innebär det att vi har många spännande utmaningar framför oss.

Projektenheten består idag av fem projektledare med inriktning på infrastruktur. Vi arbetar tätt ihop med våra förvaltningskollegor inom VA, gata och park samt med planavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen och mark- och exploateringsavdelningen på kommunledningsförvaltningen, alltså ett brett arbetssätt över förvaltningsgränserna.

Vi söker nu dig som vill ta på dig det spännande uppdraget att leda vår projektorganisation för samhällsutvecklingsprojekt. Så har just du förmågan, kompetensen och drivkraften i att leda oss på vägen på vår härliga förändringsresa?

Arbetsuppgifter
Projektenheten kommer att ha en avgörande roll i den kraftfulla samhällsutbyggnad som Trelleborg har initierat och kommer att genomföra. I rollen som enhetschef är du sammanhållande i kommunens hela investerings- och exploateringsprocess. Du är ansvarig för att projektenheten arbetar välstrukturerat och enhetligt. Projektarbetet ska följa en tydlig projektmodell och dokumenteras i en transparant systemstruktur.

Exempel på arbetsuppgifter:

- Personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för Projektenheten
- Verksamhetsutveckling
- Leda, coacha och motivera dina medarbetare
- Samverkan
- I tidiga skeden bedöma hur olika samhällsbyggnadsprojekt påverkar och påverkas av ledningsnäten
- Utredningar
- Ta fram förfrågningsunderlag för upphandling
- Upphandling av såväl konsulter som entreprenörer
Svara på remisser m.m.
- Representera förvaltningen i olika frågor

Du kommer att ingå i olika nätverk och i en avdelningsvis ledningsgrupp, där din kompetens, tillsammans med övriga chefers, kommer att vara en viktig del i avdelningens övergripande utveckling. Din kontaktyta kommer att vara såväl koncernintern såsom med olika aktörer som är involverade i vår samhällsutbyggnad.

Kvalifikationer
Vi vill att du som söker är utbildad högskole- eller civilingenjör, alternativt har du motsvarande utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Tjänsten kräver även flerårig erfarenhet av att genomföra och leda samhällsbyggnadsprojekt. Du har ledarerfarenhet och är van vid att arbeta med budget och ekonomiuppföljning.

För att lyckas framgångsrikt i rollen krävs att du som chef har en god samarbetsförmåga och vana att arbeta mot uppsatta projektmål definierade i tid, ekonomi och kvalitet. Ditt arbetssätt präglas av struktur och tydlighet, du är nyfiken på teknik och metodutveckling och du har god förmåga till helhetssyn.

Du är en god kommunikatör och har lätt för att inspirera medarbetare, uppdragstagare och samarbetspartners för att ständigt utveckla processer och verksamhet.

Tjänsten förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska, samt B-körkort.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och förmågan att framgångsrikt driva verksamheten framåt.

Arbetstid/varaktighet
Tillsvidare, 100%

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Kontakt
Mats Linderholm, Förvaltningschef Tekniska serviceförvaltningen, 073-351 11 13

Fackliga kontakter:

Ansökan
Ansök senast 2021-05-09 via vårt rekryteringssystem, ej via brev eller e-post.

Vi tillämpar löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi längtar och hoppas på att du vill bli en av oss!

Sammanfattning

Liknande jobb