Enhetschef till avdelning ekonomi, Skånes universitetssjukvård

Enhetschef till avdelning ekonomi, Skånes universitetssjukvård

Arbetsbeskrivning

Gör skillnad. Varje dag.

Vill du utvecklas som chef och ledare, men samtidigt få möjlighet att fortsätta arbeta som controller? Vill du arbeta inom en organisation som verkligen gör skillnad? Då är detta en unik möjlighet för dig! Du blir närmsta chef för en sjukhusekonom i Landskrona, en sjukhusekonom i Trelleborg samt tre verksamhetsekonomer i Ystad. Detta är ett nytt upplägg som du får vara med och bygga upp. Vidare får du även uppdraget som sjukhusekonom på Lasarettet i Ystad.

Skånes universitetssjukvård är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar och består av Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö, samt lasaretten i Trelleborg, Landskrona och Ystad. Skånes universitetssjukvård erbjuder vård, forskning och utbildning på nationell, regional och internationell nivå. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation, där våra 13 500 medarbetare driver och utvecklar hälso- och sjukvård i livets alla skeden tillsammans med våra patienter och deras närstående.

Avdelning ekonomi stödjer förvaltnings- och sjukhusledningar samt verksamheterna i frågor kring vårdens ekonomi, produktion, investeringsbehov samt miljö. Arbetet ska bidra till en god vård och vi arbetar för att uppfylla Skånes universitetssjukvårds vision om bästa möjliga hälsa i livets alla skeden. Inom avdelning ekonomi är vi cirka 70 medarbetare.

Enhet ekonomi lasaretten är en del av avdelning ekonomi och enhetens primära fokus är att ge ett professionellt ekonomistöd till lasaretten i Ystad, Trelleborg och Landskrona. Vi stödjer lasaretten vad gäller uppföljning, budgetarbete samt analys med inriktning på ekonomistyrning och verksamhetsutveckling. Idag är vi fem medarbetare på enheten.

ARBETSUPPGIFTER
Som enhetschef för ekonomienheten för lasaretten i Landskrona, Trelleborg och Ystad har du ansvar för personal, ekonomi och verksamhet med fokus på att lasaretten har en välfungerande ekonomifunktion. Att skapa god tillgänglighet för verksamheten och ge en god intern service blir centralt i din roll. Du arbetar självständigt med att leda och fördela arbetet samt utveckla ekonomifunktionen och dess medarbetare. Du stöttar, utvecklar och följer medarbetarnas arbete för att ni som enhet ska nå uppsatta mål och fortsätta driva verksamheten framåt. Det är av stor vikt att du tar tillvara på den kraft som finns hos medarbetarna för att skapa en attraktiv arbetsplats.

I denna tjänst har du både strategiskt och operativt fokus. Du ingår tillsammans med övriga chefer och processledare inom ekonomi i ekonomiledningsgruppen för Skånes universitetssjukvård och rapporterar direkt till ekonomichefen. Som sjukhusekonom ingår du även i ledningsgruppen för Lasarettet i Ystad tillsammans med verksamhetschefer och övriga stödfunktioner och rapporterar i vissa frågor direkt till sjukhuschefen. Du arbetar nära sjukhuschefen och har en central roll i lasarettets ledning. I ditt arbete kan du komma att närvara på den politiska sjukhusstyrelsens möten samt i olika ärenden vara föredragande. Detta arbete innebär bland annat att ta fram uppgifter samt förbereda inför de olika styrelsemötena, ofta med korta deadlines.

Som sjukhusekonom är tjänsten i stora delar operativ och du bidrar med din kompetens inom redovisning och rapportering. Du har det övergripande ansvaret och en sammanhållande roll för ekonomifunktionen på sjukhuset och du arbetar i nära samarbete med sjukhusets verksamhetsekonomer, som har sitt fokus på det verksamhetsnära stödet till cheferna.

I arbetet som sjukhusekonom ingår att:
• Ansvara för månatlig ekonomisk rapportering samt årsbokslut och årsredovisningar
• Ansvara för budgetarbete, prognoser och uppföljning av lasarettets olika verksamheter
• Ge löpande stöd till sjukhuschef och chefer
• Genomföra ekonomiska analyser och utredningar
• Leda utvecklingsarbete och projekt för att förbättra och utveckla processer och rutiner gällande förvaltningens ekonomistöd.

Placeringsort för tjänsten är Ystad, men resor till Landskrona, Trelleborg, Malmö och Lund är en naturlig del av ditt arbete.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad ekonom på högskolenivå och har flerårig erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete såsom ekonomistyrning, budget och uppföljning, gärna från en politiskt styrd organisation eller en större organisation och komplexa sammanhang. Vi ser gärna att du har erfarenhet av chefsuppdrag med budget- och personalansvar. Det är även fördelaktigt om du har ledarskapsutbildning samt erfarenhet av att leda/driva förändrings- och utvecklingsarbete.

För att lyckas i din roll kan du prioritera mellan arbetsuppgifter med fokus på mål och resultat och du har ett strukturerat arbetssätt. Du trivs i en miljö där förutsättningar förändras och där du får ta initiativ till förändring och utveckling med ett övergripande helhetsperspektiv på verksamheten. Du är analytisk och kan på ett pedagogiskt sätt öka förståelsen för komplexa ekonomiska samband. Arbetet förutsätter att du är serviceinriktad, lösningsorienterad och att du har lätt att uttrycka dig i tal och skrift. Genom ditt sätt att arbeta och kommunicera skapar du delaktighet i arbetet och du är bra på att utveckla en positiv samverkan genom goda relationer. Du leder genom värderingar och inkluderar dina medarbetare i arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Varmt välkommen med din ansökan!

Fackliga kontakter
Elin Bechtel, SSR 040-33 34 60
Patrik Milton, Saco 046-17 63 80
Mikael Fasth, Vision 046-17 83 95
Malin Fagrell, Vårdförbundet 046-17 19 93
Yvonne Rundgren, Ledarna 040-33 86 12

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Kontaktpersoner på detta företaget

Malin Milesson, Enhetschef
040-33 13 20
Helén Hansson, Områdeschef
040-33 82 39
Alf Jönsson, Regiondirektör
040-309 31 21
Julia Töringe, Enhetschef
0701-70 80 17
Anna Martinsson, Kommunikationschef
072-199 82 31

Sammanfattning

Besöksadress

Scheelevägen 8 22381 Lund
None

Postadress

Scheelevägen 8
Lund, 22381

Liknande jobb


3 december 2021