Enhetschef till ett utmanande och utvecklande uppdrag i Brommas äldreomsorg

Enhetschef till ett utmanande och utvecklande uppdrag i Brommas äldreomsorg

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Vill du vara med och driva, utveckla och kvalitetssäkra arbetet inom vård och omsorg med fokus på äldres och anhörigas delaktighet? Gillar du en utmaning där ord som tydlig organisation, ekonomi, skapa samsyn, förtroende och delaktighet är en del av det du förväntas ta tag i? Då kan den här tjänsten vara något för dig.

Vår värdegrund bygger på ord som helhetstänkande, öppenhet, respektfullt bemötande och ansvar.

Om verksamheten
Sörklippan och Brommagården är två av Brommas vård- och omsorgsboenden. Sörklippan är ett vård- och omsorgsboende med 44 boendeplatser riktat mot demens. Brommagården är ett vård- och omsorgsboende med dagverksamhet och 38 boendeplatser riktat mot demens och somatik. Till verksamheten finns även en dagverksamhet samt en liten stadsövergripande verksamhet med anhörigstödsinriktning knutet. Tidigare har det här varit separata enheter men som numera fungerar som en gemensam enhet med cirka 100 medarbetare. 

Din roll som enhetschef
Du har personal, arbetsmiljö- och budgetansvar och du ingår i äldreomsorgens ledningsgrupp där du blir en viktig länk för Brommas sammanhållna äldreomsorg. Tillsammans med avdelningschef, stab och sju andra enhetschefer förväntas du aktivt bidra till kvalitets- och verksamhetsutvecklingen i stadsdelen. Du ansvarar för god kvalitet, vård och omsorg som bygger på delaktighet, inflytande och respekt för såväl de boende som för medarbetarna. Du är van att med små medel både få människor och ekonomi i balans där målet hela tiden är den äldres välbefinnande. Du coachar och leder dina två biträdande enhetschefer där ni tillsammans med medarbetarna ser till att göra varje dag värd att minnas. En annan viktig del av rollen innebär att verka för god samverkan såväl internt som externt då det är en förutsättning för att uppnå helhetstänkande, effektivt resursutnyttjande och en likvärdig äldreomsorg. I rollen som arbetsgivarrepresentant har du god erfarenhet av facklig samverkan.

I ditt uppdrag ligger att särskilt utveckla:

- Systematiskt och dokumenterat kvalitetsarbete för ökad måluppfyllelse.
- Strategiskt arbete med kompetensförsörjning för att säkerställa en långsiktigt trygg äldreomsorg.
- Kommunikation internt och externt där du representerar varumärket Stockholms stad.
- Hälsofrämjande arbete med tidiga insatser och ett väl fungerande rehabiliteringsarbete.
- Att förtydliga och utveckla roller, ansvarsfördelning och arbetssätt.
- Att säkerställa att verksamheterna utformas med utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet med syfte att arbeta för en likvärdig äldreomsorg.
- Användning av digitala verktyg och välfärdsteknik för en god kvalitet i omsorgen och bättre arbetsmiljö för medarbetarna.

Kompetens och erfarenhet
vi söker dig som har:

- Högskoleexamen som vi finner relevant för tjänsten.
- God kunskap om verksamhetens styrande lagstiftning (SoL och HSL).
- Flerårig och aktuell erfarenhet av personal, budget- och arbetsmiljöansvar.
- Erfarenhet av att leda andra chefer.
- Chefserfarenhet från utförarsidan inom äldreomsorg/socialtjänst.
- Vana av att arbeta med digitala verktyg.

Meriterande för tjänsten är om du har erfarenhet från hälso- och sjukvården och av att ha jobbat i en politiskt styrd organisation.

Först och främst behöver du ha ett genuint intresse och engagemang för äldre och utveckling av äldreomsorgen. Du har en utmärkt förmåga att tänka strategiskt utifrån ett helhetsperspektiv samtidigt som du ständigt är närvarande ute i verksamheten. Du är tydligt målorienterad med god förmåga att prioritera, samarbeta, fatta beslut och ändra inriktning när så behövs. Du är van att motivera och entusiasmera och genom ditt ledarskap skapar du en förståelse för och samlar dina medarbetare runt verksamhetens gemensamma mål. Du är medveten om att det är långsiktighet, tydlighet, noggrannhet och öppenhet som skapar en välmående verksamhet med hög kvalitet.

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten.
Välkommen med din ansökan.

Vi erbjuder dig
Som chef i Bromma erbjuds du chefsintroduktion samt utbildningsinsatser och seminarium inom aktuella verksamhets- och personalfrågor. Vi tillämpar flextid, sommar- och vinterarbetstid samt olika friskvårdsinitiativ. Som anställd inom Stockholm Stad har du dessutom tillgång till ett kraftigt subventionerat medlemskort till stadens kommunalt drivna simhallar och utomhusbassänger. Vi har även förmånliga priser hos flera gymkedjor. Naturligtvis har vi även friskvårdsbidrag som vi hoppas att du använder!

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion , funktionsnedsättning eller ålder.Webbplats: start.stockholm

Sammanfattning

Liknande jobb


Uppdragschef inom personlig assistans i Göteborg

Uppdragschef inom personlig assistans i Göteborg

23 juli 2021

Enhetschefer till bostad med särskild service

Enhetschefer till bostad med särskild service

21 juli 2021