Enhetschef till FSI, Grupp- och Servicebostad

Enhetschef till FSI, Grupp- och Servicebostad

Arbetsbeskrivning

Förvaltningen för sociala insatser söker dig som vill arbeta med ett nära ledarskap och som vill bidra till att våra servicemottagare, och deras anhöriga, i Örebro kommun ska uppleva att de får det stöd de behöver och ett gott bemötande, medborgaren i fokus. Förvaltningens uppgift är att ge stöd och service till funktionshindrade inom Örebro kommun. Insatserna ges enligt LSS men även SoL och HSL.  

Om tjänsten
Som enhetschef inom förvaltningen för sociala insatser, inriktning funktionsstöd, grupp- och servicebostad, leder och utvecklar du ditt ansvarsområde mot uppsatta mål genom att vara tydlig och inspirerande. Du främjar medarbetarnas utveckling och skapar de bästa möjligheterna för medarbetarna att ta ett eget ansvar samtidigt som du företräder kommunen som arbetsgivare, samverkar samt följer lagar och riktlinjer.

Tjänsten innebär ett chefsansvar för en till tre enheter inom Grupp- och servicebostad, vilket inkluderar personalansvar för boendestödjare och pedagoger. Som enhetschef ansvarar du för att verksamheten har servicemottagaren i fokus med brukarinflytande och god kvalitet. Du ansvarar även för att driva verksamheten på ett sätt som bidrar till delaktighet och engagemang hos dina medarbetare.
I rollen ingår också att samverka mellan olika grupper både inom och utom enheten, området och förvaltningen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• leda och fördela arbetet, personal-, budget- och verksamhetsansvar
• leda, utveckla, följa upp och analysera verksamheten mot uppsatta mål
• leda och stödja medarbetare, samt ansvara för att de får den kompetensutveckling de behöver
• kommunicera med alla intressenter och hantera information, samt samordna och hitta samverkanslösningar
• ta ansvar för budget och ekonomi, samt driva enheten kostnadseffektivt och vidta åtgärder vid avvikelser
• ta ansvar för att gällande lagar, policys, riktlinjer och rutiner följs

Kompetenskrav

• examen från universitet/högskola om minst 180 hp. som arbetsgivaren bedömer relevant för verksamheten, exempelvis socionomutbildning
• kunskap och erfarenhet av arbete med personer med funktionsvariationer
• erfarenhet av att arbete med digitala verktyg och verksamhetssystem

Rollen ställer krav på att du är resultatorienterad och initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på de frågor du arbetar med. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. Du bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. Som person är du trygg, har självinsikt och mod att agera efter din egen övertygelse. En förutsättning är att du kan uttrycka dig väl i det svenska språket i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande

• dokumenterad chefserfarenhet med personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar
• erfarenhet av att driva förändrings- och utvecklingsarbete med framgångsrika resultat
• erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
• tvåspråkighet: teckenspråk

För att du ska vara tvåspråkig krävs att du kan använda svenska språket och svenskt teckenspråk separat i skilda situationer, att du kan växla mellan språken i ett gemensamt sammanhang och att du har en känsla för när det ena respektive det andra språket bör användas.

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1-3

Intervjuer är planerade att hållas 12e, 15e och 18e november. 

Om arbetsplatsen
Förvaltningen för sociala insatser (FSI) i Örebro kommun ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionsvariationer enligt lagen och stöd och service och socialtjänstlagen. Organisationen styrs av politiska beslut och givna ekonomiska ramar. Läs mer om det stöd förvaltningen ger till medborgare med funktionsvariationer här. Grupp- och servicebostad är en del av förvaltningen FSI och är uppdelad i fyra olika områden. 

Inom varje område finns en mötesstruktur där du tillsammans med dina chefskollegor får del av information och vid behov ges möjlighet till dialog och stöttning. Som nyanställd chef inom förvaltningen blir du tilldelad en mentor. Läs mer om hur det är att jobba som chef i Örebro kommun på vår chefssida under orebro.se/jobb.

Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 8 november.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner på detta företaget

Peter Örbring, Enhetschef
   019- 21 38 74
Kerstin Awad, Distriktsköterska
   019-21 49 44
Eva Cading, Enhetschef Barn och familj
   019-21 27 11
Ann-Sofie Vennerstrand, Rektor
   019-21 20 52
Emelie Rådström Sipinen, Enhetschef
   019-21 25 35
Peter Thermaenius, Rektor
   070-631 44 90
Mona Hansen, Förskolechef
   019-21 40 84
Johanna Gancarz, Utvecklingsledare
   019-21 32 23
Mona Öhrn, Kontorschef
   076-551 39 76
Anna Lorinius, Rektor
   019-21 49 67

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Örebro Kommun
  • 3 platser
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 22 oktober 2021
  • Ansök senast: 8 november 2021

Besöksadress

12345 12345 Örebro
None

Postadress

Box 30000
Örebro, 70135

Liknande jobb


30 november 2021

30 november 2021

Verksamhetschef och kurator till barn- och ungdomshabilitering

Verksamhetschef och kurator till barn- och ungdomshabilitering

30 november 2021

30 november 2021