Enhetschef till HVB Prinseryd

Enhetschef till HVB Prinseryd

Arbetsbeskrivning

Individ- och familjeomsorgen

Vill du arbeta lösningsfokuserat och tror på att varje människas resurser ska tas tillvara för att nå bästa resultat? Har du erfarenhet av arbete inom individ- och familjeomsorgen och målgruppen pojkar 13-20 år med psykosocial problematik, beteendeproblematik och/eller neuropsykiatriska funktionshinder? Då har du ett jobb att söka som enhetschef på HVB Prinseryd som startar upp under våren -22!

Jönköpings kommun ska starta ett nytt HVB (Hem för vård och boende) för pojkar med psykosocial problematik. Verksamheten organiseras inom kommunens individ-och familjeomsorg. Målgruppen är pojkar 13-20 år med psykosocialproblematik, beteendeproblematik och/eller neuropsykiatriska funktionshinder. Boendet kommer att ha 8 platser och möjliggör även akutplaceringar dygnet runt. Placeringarna sker med stöd av SoL eller LVU.

Runt varje barn kommer ett team att skapas för samverkan med dennes familj och det privata/professionella nätverket. Syftet är att möjliggöra en fortsatt god utveckling, stöd och skydd efter placeringen på HVB Prinseryd samt att få till en fungerande skolgång och fritid. Ungdomarna ska i hög grad vara delaktiga i planeringen. Behandlingsplaneringen ligger till grund för samtliga insatser som blir aktuella under placeringstiden. Insatserna kan ges inom institutionen alternativt genom kommunens öppenvårdsverksamheter, eller tillsammans med externa samverkanspartners.

Verksamheten ska ha ett tydligt fokus på att skapa goda relationer mellan ungdomar, deras familjer, nätverk och personal. Att bli förstådd, lyssnad på och tagen på allvar ser vi som en förutsättning för att förändring ska komma till stånd. Ungdomarna ska möta tydlig struktur, intensitet i behandlingen och ständig vuxennärvaro. För att nå goda resultat krävs ett nära samarbete med de myndighetsutövande delarna och öppenvårdsverksamheterna.

Barn- och ungdomsvården i Jönköping består av en myndighetsdel, en öppenvårdsdel, en råd- och servicefunktion, stödboende samt HVB-verksamhet. Vi söker nu en enhetschef som med fokus på samarbete vill bidra till att fler familjeägda lösningar äger rum och möjliggöra att unga så långt det är möjligt växa upp i sin ursprungsmiljö.

Ditt nya jobb
Som enhetschef är du med och bygger upp verksamheten från grunden. Din arbetsplats blir på HVB Prinseryd i Bankeryd där du kommer ansvara för att leda och utveckla arbetet utifrån förvaltningens ledningssystem, mål och där Signs of Safety är en grundbult förarbetet inom barn- och ungdom. I arbetet ingår personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för verksamheten, därför förutsätter din roll som enhetschef ett nära ledarskap. En central riktning för verksamheten är att arbeta för hemmaplanslösningar där våra kommunmedborgare så långt det är möjligt ska kunna erbjudas stöd och insatser i Jönköping. Detta ställer höga krav på samverkan både internt och externt.

Personalgruppen kommer bestå av en samordnare samt ungdoms-/familjebehandlare med dygnet runt bemanning i form av vaken natt och sovande jour. Förutom den vardagliga omsorgen av ungdomarna ansvarar behandlarna för att de individuella behov varje ungdom har ska tillgodoses. Det byggs ett team runt varje ungdom för att skapa tillit och förtroende för vuxna, bryta destruktiva beteenden och lära sig nya färdigheter. Till grund för arbetet ligger ett systemiskt förhållningssätt som syftar till att frigöra resurser hos den enskilde individen, i familjen och i hela det omgivande nätverket.

Som enhetschef på HVB Prinseryd ingår även att var 6:e vecka ansvara för en chefsberedskap för individ- och familjeomsorgens heldygnsverksamheter där ersättning enligt avtal för detta utgår.

Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har en annan relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren anser likvärdig. Det ses som meriterande om du har utbildning inom systemteori och erfarenhet av lösningsfokuserat förhållningssätt. Det är också meriterande om du har tidigare erfarenhet av chef- och ledarskap inom området.

För att lyckas i rollen som enhetschef hos oss tror vi du brinner för att leda, motivera och inspirera för att nå gemensamma mål. Du är en trygg, stabil person och är lyhörd samtidigt som du har tillit till att andra tar sitt ansvar. Ditt ledarskap präglas av kommunikation, engagemang och delaktighet. Du gillar samverkan.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Körkort B är ett krav.

Vad erbjuder vi?
Länk till förmånslistan på jonkoping.se: https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html

Övrigt
Rekryteringen avser 1 tillsvidaretjänst, heltid, med tillträde 2022-03-01 eller enligt överenskommelse.
Före anställning ska utdrag lämnas från Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregistret renligt bestämmelserna i lagen (2007:171) om registerkontroll vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn.

Upplysningar
Ann Grabow Blansch, områdeschef
Telefon: 036-10 75 56
Fackliga representanter: Fackliga företrädare på socialförvaltningen - Jönköpings kommun (jonkoping.se) (https://www.jonkoping.se/fackligasoc)


Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Jönköpings kommun
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 20 december 2021
  • Ansök senast: 2 januari 2022

Besöksadress

Västra Storgatan 16
None

Postadress

Västra Storgatan 16
Jönköping, 55189

Liknande jobb


Medlems- och personalansvarig inom personlig assistans

Medlems- och personalansvarig inom personlig assistans

8 april 2022

Enhetschef till Personlig assistans

Enhetschef till Personlig assistans

8 april 2022

8 april 2022

AR Real vård&omsorg AB

8 april 2022