Enhetschef till Resursenhet Unga i Socialförvaltning Nordost

Enhetschef till Resursenhet Unga i Socialförvaltning Nordost

Arbetsbeskrivning

Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en helt ny förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Vill du leda en välfungerande enhet inom familjebehandling och ungdomsbehandling mot nya utmaningar och mål? Låter det lockande att vara del i en ledningsgrupp där fokus ligger på att gemensamt utveckla verksamheten så att vi på bästa sätt kan ge stöd till dem vi är till för? Då kanske du är vår nya enhetschef?

Avdelning Familjemottagning och resurser barn och vuxna är en avdelning bestående av tio enheter. Dessa tio enheterna består av två enheter för familjehemsvård, två enheter för arbetsmarknad samt sex resursenheter för barn och unga där en av enheterna nu söker en enhetschef.

Avdelningen är nybildad efter den omorganisation som gjordes inom Göteborgs Stad vid årsskiftet. Detta innebär att vi som ledningsgrupp är i en fas där vi tillsammans skapar formerna för vårt gemensamma uppdrag. Vår start har varit intensiv men lärorik och det finns en stor generositet och engagemang i gruppen som ger positiv energi och kraft i de utmaningar vi gemensamt ska hantera. Vi hoppas att du vill vara med och bidra till vårt härliga team!

Den enhet som vi söker en ny chef till är Resursenhet unga. Enheten består dels av Gunnilse HVB, dels av tre team som arbetar med familjebehandling där fokus ligger på ungdomar från cirka 12 år. Medarbetarna inom enheten arbetar främst med behandlande insatser men även förebyggande och främjande.

Som enhetschef har du personal-, budget-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar. Du tillhör ledningsgrupp tillsammans med övriga enhetschefer och rapporterar till avdelningschef. Du fördelar resurserna inom enheten på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, ansvarar för att hela enheten styrs mot samma mål, samt har ett samlat kompetensutvecklingsansvar för din personal i dialog med avdelningschefen. Rehabiliteringsansvar, ansvar för lönebildning inom enheten, medarbetarsamtal samt lönesamtal är några områden som rollen innefattar. Som chef har du ett tydligt uppdrag i samarbete med andra enheter i förvaltningen, övriga familjehemsenheter i Göteborg och andra samarbetspartners.

KVALIFIKATIONER
För den här tjänsten krävs att du har socionomexamen eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för rollen. Vidare ser vi att du som söker har tidigare erfarenhet av socialt arbete och är trygg inom verksamhetsområdet socialtjänsten samt har mycket god kunskap om gällande lagstiftning inom området. Tidigare chefserfarenhet är ett krav.

Det är meriterande med erfarenhet från familjebehandling och/eller ungdomsbehandling. Har du även utbildning inom ledarskap och organisation samt erfarenhet från att arbeta med systematiskt förbättringsarbete så är det meriterande.

Vi söker dig som ser möjligheter till förändring och som skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du motiverar och beskriver pedagogiskt förändringar samt hanterar kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt.

Som enhetschef har du förmåga att väga samman mål och uppdrag med ett ekonomiskt perspektiv och med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du har förmågan att överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang.

Genom att lyssna och visa intresse för de du möter skapar du delaktighet och ett gott samarbetsklimat i arbetsgruppen. Samtidigt är du handlingskraftig och trygg med att fatta beslut samt agera utifrån dessa.

Sammanfattning

Liknande jobb


Enhetschef

Enhetschef

7 december 2021

Myndighetschef

7 december 2021

Enhetschef, utredningsenheten Barn- och ungdom

Enhetschef, utredningsenheten Barn- och ungdom

7 december 2021

Enhetschef, uppdragsenheten Barn- och ungdom

Enhetschef, uppdragsenheten Barn- och ungdom

7 december 2021