Enhetschef till social- och arbetsförvaltningen, Familjehuset

Enhetschef till social- och arbetsförvaltningen, Familjehuset

Arbetsbeskrivning

Partille kommun har idag nära 40 000 invånare och är en förstad i utveckling. Det är upp till oss 2 900 anställda att leverera kvalitet och service som gör det gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Detta med grund i våra värdeord: allas lika värde, professionalitet och framåtanda.

Familjehuset tillhör social- och arbetsförvaltningens öppenvård för barn och unga och är en stabil arbetsplats med ett nära ledarskap. Vi arbetar både förebyggande och behandlande med föräldrar, barn, ungdomar och familjer. På Familjehuset arbetar just nu 18 personer med olika kompetenser och erfarenheter. I verksamheten finns bl.a. familjebehandlare, ungdomsbehandlare, fältsekreterare och umgängesstöd. På enheten finns en metodstödjare som är arbetsledare i det dagliga arbetet.

Alla tre enheter som arbetar med barn, unga och deras familjer har de senaste åren arbetat fokuserat med samverkan mellan enheterna. Metoden innebär att enheterna har samverkansmöten med fokus på hur vi arbetar för det bästa för barnen som är aktuella hos oss. Vi arbetar för att ha så få placerade barn och unga som möjligt då vi vet att barn oftast får de bästa förutsättningarna när de bor hemma.

ARBETSUPPGIFTER
Som enhetschef inom Familjehuset är du viktig för våra invånare och för vår förvaltning. Du ingår i en ledningsgrupp tillsammans med sex enhetschefer som arbetar med myndighetsutövning och utförarverksamheter inom exempelvis familjerätt, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsfrågor samt barn och unga. Ledningsgruppen präglas av ett gott klimat med helhetsfokus där våra olikheter är vår styrka.

Ditt ansvar blir att utifrån politiska mål och beslut samt gällande lagstiftning driva verksamhetens arbete för att nå de satta målen samtidigt som ekonomin ska vara i balans. Du har ansvar för verksamhet, ekonomi och personal i enheten där ditt arbete präglas av att du har brukaren/kunden och dennes behov i fokus. Detta ställer höga krav på samverkan och samarbete både inom kommunens olika verksamheter och externt med andra aktörer.

KVALIFIKATIONER
Vi tänker att du har adekvat högskoleexamen och helst flerårig erfarenhet som chef eller ledare. Du har kunskap om de lagar och regler som styr förvaltningens arbete samt kunskap om arbetsrättslig lagstiftning. Erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete är viktigt. Erfarenhet av myndighetsutövning är önskvärt.

Du har ett starkt kund-/brukarperspektiv, där du samverkar och samarbetar utifrån både helhet och kundperspektiv.

Du har en förmåga att utveckla och förbättra verksamheten men samtidigt att bevara och stärka det som fungerar väl.

Vi söker en ledare som är tydlig, prestigelös och som har en mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga. Det är viktigt att du kan skapa och upprätthålla goda relationer med såväl kollegor som externa och interna samarbetspartners.

ÖVRIGT
Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende kön, ålder och kulturell/etnisk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller i pappersformat.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktpersoner på detta företaget

enhetschef Katarina Stål
031-7921126
Enhetschef Susanne Wessman
031-792 16 71
Enhetschef Mi Billgren
031-792 18 02

Sammanfattning

Besöksadress

Gamla Kronvägen 34 43330
None

Postadress

Gamla Kronvägen 34
Partille, 43382

Liknande jobb


Enhetschef Biståndsenheten

4 december 2020

En avdelningsföreståndare till öppna avdelningen Torsjö

En avdelningsföreståndare till öppna avdelningen Torsjö

4 december 2020

4 december 2020

4 december 2020