Enhetschef, vård- och omsorgsboende och hemtjänst

Enhetschef, vård- och omsorgsboende och hemtjänst

Arbetsbeskrivning

Det händer mycket i Skellefteå. Här ska många fler människor leva och bo och just nu pågår arbetet för att möta utvecklingen. Inom socialkontorets vård- och omsorgsavdelning ger vi stöd till människor i hela Skellefteå, så att individen ska kunna leva livet bäst möjligt. Det handlar om allt från hemtjänst och vård-och omsorgsboenden till dagverksamhet för personer med demenssjukdomar samt stöd till deras anhöriga. Tillsammans utformar vi ett stöd som ökar möjligheterna till att alla ska kunna leva livet bäst möjligt med rätt omvårdnad.

Vi söker nu två engagerade enhetschefer varav en till Trivseln och en till Jörn som vill utveckla och driva verksamheten framåt tillsammans med chefskollegor och medarbetare.

Trivselns vård- och omsorgsboende finns i Ursviken och består av 37 lägenheter fördelat på två våningsplan. Här arbetar bland annat undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut tillsammans i team.

Björkhammargården ligger mitt i Jörn och byggdes 1986, renoverades 2020 och har 27 lägenheter i markplan. Här arbetar bland annat undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut tillsammans i team. I tre år har satsningen på samarbete mellan boende och hemtjänst pågått vilket har bidragit till ett ökat samarbete samt en välfungerande sammanhållen vård och omsorg.

ARBETSUPPGIFTER
Som chef i Skellefteå kommun har du en viktig roll i en organisation där vi arbetar på invånarnas uppdrag. Det är en speciell utmaning som kräver både långsiktighet och förmågan att göra skillnad här och nu. Du kommer att vara verksam som enhetschef på Trivseln men ingår i ett större team av enhetschefer som är underställda verksamhetschef. Tillsammans bidrar ni till utvecklingen av hela verksamhetsområdet och att uppnå gemensamma resultatmål. Du ingår även i ett samarbetsområde tillsammans med de närmaste chefskollegorna och verksamhetschef.

Som enhetschef på Trivseln och i Jörn har du det övergripande ansvaret för att verkställa beslut enligt gällande lagstiftning, mål, riktlinjer och policys. Du har ansvar för personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet. Du säkerställer vård och omsorg till de boende i rätt tid, med rätt kvalitet och till rätt kostnad.

Du omges av flera stödfunktioner inom bland annat rekrytering, schemaläggning, ekonomi och HR. De underlättar och stödjer ditt administrativa arbete och fungerar även som kompetensstöd. Utöver det har du möjlighet att ta stöd av andra chefer inom kommunen, tillsammans hjälps vi åt.

* Som enhetschef i Jörn har du ett utökat uppdrag och leder såväl medarbetare inom hemtjänst som vård och omsorgsboendet Björkhammargården. Du har ett utökat administrativt stöd i form av en samordnare och en teamplanerare. Satsningen på samarbete mellan boende och hemtjänst har pågått de senaste tre åren och bidragit till ett ökat samarbete samt en väl fungerande sammanhållen vård och omsorg.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som vill ta dig an ett viktigt uppdrag och som drivs av utmaningar. Du har ett tillitsbaserat ledarskap och har förmågan att stimulera, engagera och motivera medarbetare till förnyelse och utveckling. Detta uppnår du genom att vara ett gott föredöme, ge stöd och hantera konflikter samt att uppmuntra till delaktighet och kreativitet. Det är naturligt för dig att jobba med ett coachande ledarskap samt en tro på individens egna förmågor.

Du har högskoleexamen samt chefs- eller ledarerfarenhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av socialt arbete och har kunskap om vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation.

Du är en lagspelare som kan ta egna beslut och initiativ när situationen så kräver. Du är professionell, skapar engagemang och medleder ansvarstagande medarbetare. Du är framsynt, kvalitetsmedveten och omvärldsorienterad. Du ser till att mål, mandat och arbetsuppgifter är tydliga för dina medarbetare så att ni tillsammans effektivt når verksamhetens uppsatta mål.

För detta arbete krävs B-körkort.

ÖVRIGT
Vi inom avdelningen för vård och omsorg strävar efter att alla ska kunna leva livet bäst möjligt. En viktig del av arbetet är att erbjuda stöd till människor att få klara sig själva och bo kvar hemma så länge som möjligt. Vår verksamhet innefattar allt från hemtjänst och stödinsatser till vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård i hemmet och på boenden samt förebyggande verksamhet såsom fotvård, anhörigstöd och dagverksamhet för personer med demenssjukdomar.

Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/

Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.

Sammanfattning

Liknande jobb


Områdeschef till särskilt boende

Områdeschef till särskilt boende

15 juli 2021

Enhetschef korttids- och bemanningsenhet

Enhetschef korttids- och bemanningsenhet

13 juli 2021

8 juli 2021

Biträdande enhetschef

Biträdande enhetschef

6 juli 2021