Enhetschef/Utvecklingsledare inom digitalisering

Arbetsbeskrivning

I Hudiksvalls kommun står digitalisering högt på agendan! Genom teknik, digitalisering och automatisering ska vi erbjuda innovativa lösningar som bidrar till att säkra och stärka välfärden.

Äntligen samlar vi alla medarbetare som arbetar med IT- och systemfrågor inom social- och omsorgsförvaltningen under ett och samma team - Digitaliseringsteamet! Nu söker vi dig som från start vill vara med och driva det arbetet i rollen som enhetschef tillika utvecklingsledare.

I kommunhuset i centrala Hudiksvall har du ditt kontor. Det har även dina sju erfarna kollegor som, utifrån olika uppdrag, arbetar med IT- och systemrelaterade frågor. Vårt uppdrag är att hitta lösningar utifrån verksamheternas krav och mål - alltid med fokus på hela kommunens bästa. På så sätt effektiviserar vi processer och skapar förbättrad service, kvalitet och säkerhet inom förvaltningen och för kommunens invånare. Här finns tillgång till gym, vilorum och närhet till trevliga promenadstråk i kontrastrika miljöer - från modern stadsdel till kulturmiljö och havspromenad.

Arbetsuppgifter
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att, på uppdrag av förvaltningschef, driva utvecklingsarbetet inom digitalisering på social- och omsorgsförvaltningen. Du leder och fördelar arbetet inom digitaliseringsteamet där du har verksamhet-, ekonomi- och personalansvar.

Du har ett strategiskt ansvar samt en samordnande funktion mellan verksamheten och dina medarbetare. I din roll ingår att säkerställa att det finns en aktuell översikt över förvaltningens viktigaste system samt en utvecklingsplan med en tydlig prioriteringsordning. Du analyserar, planerar, prioriterar och följer upp utvecklingsarbetet utifrån uppsatta mål och samlar kunskap genom att omvärldsbevaka inom området.

Inom IT och system behöver vi tänka på helheten! Därav kommer du ha ett nära samarbete med andra utvecklingsledare och övriga utvecklings- och förvaltningsresurser inom kommunen. Du kommer att delta i vår förvaltnings ledningsgruppsarbete - en grupp som drivs av utveckling och innovation!

Din profil
Vi söker en lagspelare som ser vinsten i att arbeta tillsammans och som tar initiativ till olika samarbetsformer. En av dina styrkor är att du inte räds förändring eller att testa något nytt, utan snarare är den som både tar initiativ till det och främjar andras idéer. Du är en analytisk person med god förmåga att prioritera och finna effektiva lösningar.

För tjänsten krävs att du har en akademisk examen och arbetserfarenhet från utvecklingsarbete. I undantagsfall kan erfarenhet och annan utbildning bedömas som likvärdig. Det är fördelaktigt om du har kunskap om vad en chefsroll innebär, antingen genom ledarerfarenhet eller någon form av ledarskapsutbildning. Vi ser även gärna att du tidigare arbetat inom offentlig sektor. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska.

Vid urval görs en sammanvägd bedömning och stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Provanställning på 6 månader kan komma att bli aktuellt.

I denna rekrytering kommer arbetspsykologiska tester användas.

Om förvaltningen
Vi finns här för människor. Vi erbjuder olika typer av stöd till barn, unga, familjer och vuxna som på något sätt har behov av våra insatser. Vi ger personer det stöd som behövs för att sedan av egen kraft komma vidare till arbete, studier eller på annat sätt få hjälp för att utvecklas. Vi tar hand om våra gamla när de behöver stöd i sin vardag. Vi är en av få kommuner i Sverige som har en samlad socialtjänst. Det innebär att myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser finns i en och samma förvaltning. Det ser vi som en enorm styrka. Vi skapar värde för våra kommuninvånare och bidrar till ett gott och värdigt liv – för alla, oavsett förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid tidiga insatser och förebyggande arbete, professionellt och individuellt anpassat stöd. Vi är en lärande arbetsplats - Vi gör varandra bättre genom vårt kvalitetsarbete med fokus på dem vi är till för. Vi är social- och omsorgsförvaltningen – en del av Hudiksvalls kommun.

Om Hudiksvalls kommun

Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden. 

I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.

Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för – våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.

Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.

Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs

Sammanfattning

Liknande jobb


3 juni 2024

31 maj 2024