Expert med inriktning mot förskola och förskoleklass

Arbetsbeskrivning

Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god kvalitet i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt alla skol- och verksamhetsformer inom skolväsendet i att lyckas med detta uppdrag. Skolverket har en ny organisation från den 1 april. Det innebär bland annat ett nytt processorienterat arbetssätt för att skapa bättre förutsättningar för verksamheten att bli mer effektiv. Ett annat led i det arbetet är mindre enheter för att möjliggöra ett närmare ledarskap. Skolverket erbjuder meningsfulla och stimulerande arbetsuppgifter samt ett omväxlande arbete med breda kontaktytor.

Avdelningen för skolutveckling ansvarar för att stödja alla skol- och verksamhetsformer inom skolväsendet genom nationella insatser t ex i skolutvecklingsprogram, men också genom att genomföra riktade insatser till utvalda huvudmän och skolor. Det innebär också att samordna, genomföra och planera skolutvecklingsuppdrag på ett effektivt sätt och ta fram och erbjuda målgrupperna olika typer av stödmaterial och tjänster.

Tjänsten är placerad på enheten för allmändidaktik som arbetar med implementerings- och kompetensutvecklingsinsatser som rör undervisningskvalitet, bedömning, betygssättning, elevers delaktighet och demokratirelaterade frågor. Enheten ska också utveckla och driva insatser som rör specialpedagogik, skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd. Innehållsfrågor med koppling till digitalisering av skolväsendet ingår också, liksom insatser om skolbibliotek.

Tjänsten är en visstidsanställning från och med den 1 oktober 2016, eller med tillträde enligt överenskommelse, till och med 31 december 2017 med möjlighet till förlängning.

Arbetsuppgifter

Du kommer i samverkan med 15 medarbetare på enheten att utifrån förskolans perspektiv arbeta med ett brett spektra av utvecklingsfrågor och värna om och utveckla dessa sammanhang. Ett särskilt fokus under anställningsperioden kommer att vara arbetet med att implementera läroplansförtydliganden som berör förskola, förskoleklass och fritidshem. I uppdraget ingår också medverkan i enhetens arbete med allmänna utbildnings- och allmändidaktiska frågor och regeringsuppdrag. Vidare innefattar en del av arbetet att:


• ha särskilt fokus på jämställdhetsarbete och andra värdegrundsfrågor i förskolan och förskoleklass
• följa och analysera utvecklingen inom området i debatt, forskning och praktik
• ta fram underlag, producera och granska texter och beställa material och andra tjänster från t.ex. lärosäten
• representera Skolverket utåt och förmedla budskap i såväl mindre som större sammanhang inklusive kontakter med media
• följa upp vissa administrativa arbetsuppgifter

Kvalifikationer

Du har:


• förskollärarexamen eller annan examen som Skolverket bedömer likvärdig
• flerårig och aktuell erfarenhet av arbete i förskolan
• erfarenhet av arbete i förskoleklass eller fritidshem
• erfarenheter av arbete i praktiken med jämställdhetsfrågor, maskulinitetsnormer, trakasserier och kränkningar, främjande och förebyggande arbete
• digital kompetens och erfarenhet av arbete med digitala verktyg och lärresurser för arbete i och utanför förskolan
• lätt för att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
• vana av att framträda inför större grupper

Det är meriterande att ha:


• arbetat med digitalt utvecklingsarbete i förskolan
• arbetat med utvecklingsinsatser med fokus på värdegrundsfrågor i förskolan
• dokumenterad akademisk kunskap om jämställdhetsfrågor i förskola eller skola
• erfarenhet av arbete med normmedvetenhet/normkritik i förskolan eller förskoleklass
• erfarenhet av att leda pedagogiskt utvecklingsarbete inom förskolan
• erfarenhet av arbete som förskolechef

Då arbetet innebär en hel del interna och externa kontakter lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper som lyhördhet och kommunikativ förmåga. Som person är du noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten.  Du är också driven och uppskattar eget ansvar. Det är också viktigt att du bidrar till ett gott samarbetsklimat på alla nivåer och visar tillit till kollegors kompetens. Du har lätt för att entusiasmera andra och kan växla mellan att leda grupper och vara gruppdeltagare.

Helena Carlsson finns tillgänglig att besvara frågor från vecka 34.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 28 augusti 2016.


Fackliga representanter: Peter Karlberg 08-527 331 67 (OFR/ST), Ulrika Lindmark (Saco) 08-527 331 53 och Maj Götefelt (OFR/LF) tel. 08-527 334 28.

I denna rekrytering har Skolverket redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare.

Kontaktpersoner på detta företaget

Se fullständig annons på vår hemsida!

Zara Warglo, Tf enhetschef
08/527 332 31
Kristina  Larsson, Ekonomichef
08-527 332 00
Karin Hector-Stahre, Enhetschef
08-527 332 76
Karin Kroon, HR-chef
08/527 33 147
Christina Polgren, Enhetschef
08/527 33 382
Eva Nordlund, Undervisningsråd
08/527 33 595
Mats Olsson, Undervisningsråd
08/527 333 63
Anders Palm, Enhetschef
08/527 332 00
Johanna Freed, Biträdande enhetschef
08/527 332 00

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Skolverket Stockholm
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Månadslön
  • Heltid/ Ej specificerat
  • Publicerat: 8 augusti 2016

Besöksadress

Fleminggatan 14 10620 Stockholm
None

Postadress

None
Stockholm, 10620

Liknande jobb


24 september 2020

Didaktiker

Didaktiker

3 juli 2020