Expert med inriktning skolbibliotek och medie- och informationskunnighet

Expert med inriktning skolbibliotek och medie- och informationskunnighet

Arbetsbeskrivning

Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god kvalitet i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen i att lyckas med detta uppdrag. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till vårt viktiga arbete med att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande.

Nu söker vi en expert som kommer att ansvara för frågor gällande skolbibliotek och som rör medie- och informationskunnighet. 

Om arbetet
Tjänsten innebär att:


• ta fram utbildningsmoduler och stödmaterial med olika innehåll/format, för att t ex stödja skolor i deras arbete mot näthat och stärka skolbibliotekens roll
• svara på interna och externa förfrågningar inom området (pressfrågor, ta fram beslutsunderlag, svara på remisser, bidra till utredningar etc)
• delta i olika interna och externa nätverk
• hålla i referensgrupper, arrangera möten och konferenser samt föreläsa
• ansvara för skolbiblistan
• delta i Skolverkets arbete med sektorsansvar för digitalisering 

Arbetet sker både självständigt och i samarbete med andra och du tillhör enheten för allmändidaktik. Din målgrupp är bibliotekarier och du ser dig som en ambassadör för barn, elever och lärare.

Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete på en arbetsplats där du ska ha goda förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb, trivas och må bra. Våra förmåner omfattar bland annat friskvård, flexibel arbetstid och lediga klämdagar och goda semester- och pensionsvillkor. 

Vi söker dig som har:


• högskoleutbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande
• flerårig erfarenhet av arbete på skolbibliotek eller med skolbibliotek på en mer strategisk nivå. Det innebär bland annat:

Kunskap om:


• skolbibliotekets viktiga pedagogisk uppgift för att främja elevers lärande, i samtliga ämnen, och för olika elevgruppers behov
• lärarnas uppdrag och de styrdokument som finns
• kunskap om samt praktisk erfarenhet av hur skolbiblioteksverksamhet kan följas upp och utvärderas, integrerat med övrigt utvecklingsarbete på skolan

Erfarenhet av:


• att stärka elevernas digitala kompetens och källkritiska förmåga, för att de ska kunna vara aktiva samhällsmedborgare som värnar om det demokratiska samhället
• utvecklingsarbetet som en del i skolans eller huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Ett stort intresse för och god kännedom om:


• skolans digitalisering med särskilt fokus på medie- och informationskunskap. Vidare har du en stor vana vid att arbeta med digitala kommunikationsverktyg
• hur skolbiblioteksverksamhet styrs och är organiserad på olika nivåer samt hur verksamheten kan användas i undervisningen för att stärka elevers språkliga förmåga och digitala kompetens.

Det är meriterande om du har:


• arbetat med frågor som rör skolbibliotek och medie- och informationskunnighet på övergripande/strategisk nivå (statlig, regional eller kommunal nivå, t ex i rollen som skolbibliotekskonsulent, skolbibliotekssamordnare eller på skolbibliotekscentral)
• arbetat med frågor kopplat till kvalitetsaspekter och digitala lärresurser/läromedel inom pedagogisk verksamhet
• producerat material om skolbibliotek och/eller medie-och informationskunnighet
• erfarenhet av att arbeta med värdegrundsfrågor, exempelvis det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet, arbetet med trygghet och studiero och jämställdhet

Vi söker dig som har en god förmåga att utveckla förtroendefullt samarbete med både kollegor och externa kontakter och du arbetar för att bidra till ett gott samarbetsklimat. Som person är du serviceinriktad med ett ödmjukt förhållningssätt. Du är självgående och känner dig trygg i din kompetens och vill arbeta i en koordinerande roll där du är den enda på myndigheten som har ditt ansvarsområde. Som person är du noggrann med god analytisk förmåga och en känsla för kvalitet. Vidare har du förmågan att organisera, planera och prioritera ditt arbete och uppskattar att ha eget ansvar.

Medarbetarskapet är viktigt för oss på Skolverket. Att arbeta hos oss innebär att du agerar i enlighet med Skolverkets medarbetarskapspolicy och den statliga värdegrunden. Vårt medarbetarskap och ledarskap är formulerat i fem kärnvärden; förebild, tillit, ansvar, samarbete och utveckling.

Vilka är vi?
Enheten för allmändidaktik arbetar med implementerings- och kompetensutvecklingsinsatser som rör skolans digitalisering, styrdokument, undervisningskvalitet, bedömning, betygssättning, barn och elevers delaktighet och demokratirelaterade frågor. Enheten ska också utveckla och genomföra insatser som rör specialpedagogik, skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd, liksom insatser om skolbibliotek. Vi är för närvarande 32 medarbetare på enheten.

Upplysningar och ansökan
Sista ansökningsdag är den 15 november. Arbetsprov kan ingå i processen.
Anställningen är en visstidsanställning med start i mitten av februari 2021, som löper under ett år framåt. 


Fackliga representanter: Peter Karlberg 08-527 331 67 (OFR/ST), Jenny Sellberg 08-5273 3828 (Lärarförbundet), Ulrika Lindmark (Saco) 08-527 331 53 och Claes Prentius (Saco) 08-527 334 47.

Kontaktpersoner på detta företaget

Se fullständig annons på vår hemsida!

Zara Warglo, Tf enhetschef
08/527 332 31
Kristina  Larsson, Ekonomichef
08-527 332 00
Karin Hector-Stahre, Enhetschef
08-527 332 76
Karin Kroon, HR-chef
08/527 33 147
Christina Polgren, Enhetschef
08/527 33 382
Eva Nordlund, Undervisningsråd
08/527 33 595
Mats Olsson, Undervisningsråd
08/527 333 63
Anders Palm, Enhetschef
08/527 332 00
Johanna Freed, Biträdande enhetschef
08/527 332 00

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Skolverket
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 28 oktober 2020
  • Ansök senast: 15 november 2020

Besöksadress

Fleminggatan 14 10620 Stockholm
None

Postadress

None
Stockholm, 10620

Liknande jobb