Fältpedagoger till Socialtjänstens Fältgrupp

Fältpedagoger till Socialtjänstens Fältgrupp

Arbetsbeskrivning

Fältgruppen arbetar förebyggande och relationsskapande genom uppsökande arbete i offentliga ungdomsmiljöer.

Syftet är att upptäcka ungdomar i riskzon, dvs de ungdomar som riskerar att fara illa utifrån de miljöer och sammanhang som de vistas i.

Fältgruppen möter ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt på olika sätt. Vår uppgift är att se de specifika behoven som dessa ungdomar har och förmedlar dem vidare till det stöd som de är i behov av. Det kan t ex vara föräldrakontakt, Ingången, BUP, Ungdomshälsan och socialtjänstens myndighetsutövning.

Fältgruppens målgrupp är Umeå kommuns ungdomar i åldern 12-20, med huvudsakligt fokus på de under 18 år.

Vi söker nu två fältpedagoger till vårt team!

Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med dina kollegor är du en del av Fältgruppen. Fältgruppen är verksam på tre nivåer för att tillgodose de behov som uppmärksammas genom det uppsökande arbetet; samhälls- grupp och individnivå.

Samhällsnivån innefattar fältgruppens generella uppsökande arbete ute i de olika miljöerna. Det innebär att ni arbetar med aktiviteter som föreläsningar/föräldramöten/informations- och opinionsbildande insatser. Samt information/kunskap inom den egna organisationen och samarbete med andra yrkesgrupper.

Gruppnivån kan vara generellt arbete som vänder sig till ungdomsgruppen i stort. Det kan tex handla om en årskull elever som ska ha temadagar eller drogförebyggande arbete där ni medverkar. Det kan även innebära riktat arbete som vänder sig till grupper av ungdomar som löper större risk för en ogynnsam utveckling. En annan insats som är en viktig del i fältgruppens arbete är att samla föräldrar till orosmöten. Det sker när du och dina kollegor känner oro kring en viss ungdomsgruppering.

Individnivån syftar till att fånga upp och slussa vidare ungdomen som befinner sig i riskzon och förebygga vidare ogynnsam utveckling. Detta kan ske genom motiverande samtal och aktiviteter med den berörda ungdomen och genom orossamtal med föräldrar. Arbetet bygger på relationen mellan ungdom och dig som ”fältare” och byggs upp genom kontakten som etableras i det uppsökande arbetet.

Om dig
Vi söker dig med Socionomexamen eller annan likvärdig utbildning exempelvis socialpedagog eller fritidsledare. Har du dessutom vidareutbildning om missbruk, kriminalitet, ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos samt lösningsfokuserat arbetssätt är det meriterande.

Du har erfarenhet av ungdomsarbete och att samverka med andra professioner. Du har också erfarenhet av att leda möten och att informera/föreläsa inför större grupper.

Du har god samarbets- och initiativförmåga. Du är öppen, positiv och har förmåga att se möjligheter. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med människor från olika kulturer.

Vi vill att du bifogar personligt brev och cv.

Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.

Tjänsten kräver B-körkort.

Vi strävar efter jämnkönsfördelning och ser gärna manliga sökande.

Arbetstiden är förlagd dag, en kväll per vecka samt var tredje helg.

Om Umeå kommun


Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Sammanfattning

Liknande jobb


22 juni 2022

Fältaktivist under valrörelsen

Fältaktivist under valrörelsen

21 juni 2022

Fältsekreterare/Drogsamordnare ref 10/97

31 juli 2010

Fältsekreterare/Drogsamordnare ref nr 10/96

31 juli 2010