Familjebehandlare, Öppenvårdsenhet Barn och familj

Arbetsbeskrivning

Gävle är en kommun i utveckling. Hos oss kan du göra skillnad på riktigt. För alla som bor i Gävle. För Gävle som plats. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb, 6700 kollegor och goda möjligheter för dig att växa. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen. Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss.

Socialtjänst Gävle jobbar för positiva förändringar för människor i utsatta situationer. Bland Socialtjänst Gävles ca 400 medarbetare finns socialsekreterare och behandlingspersonal som ger råd, stöd och hjälp till alla åldrar. Ambitionen är att göra det på hemmaplan och i närmiljö. Hos oss jobbar du alltid med barnens bästa i centrum och bygger insatserna på respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Vår hjälp gör Gävle tryggare.

Öppenvårdsenhet barn och familj ingår som en av fyra avdelningar i socialtjänstens förvaltning. Avdelningen heter Resursavdelningen och i den ingår flertalet verksamheter med uppdrag i form av olika insatser till olika mål- och åldersgrupper.
Öppenvårdsenhet barn och familj arbetar med familjebehandling till familjer (0-17 år) med svår och omfattande problematik där det gjorts en utredning och socialsekreterare har bedömt att det finns ett vårdbehov. Bedöms familjebehandling som rätt insats tas beslut om bistånd.
Vi arbetar på uppdrag av socialsekreterare där vi tillsammans med familjerna gör tydliga målformuleringar för att kunna följa upp och se om vårdbehovet kvarstår eller ska revideras/avslutas. Målen dokumenteras i genomförandeplaner enligt BBIC och behandlarna har dokumentationsansvar i varje enskilt behandlingsuppdrag.

ARBETSUPPGIFTER
Verksamhetens primära uppdrag är att arbeta med familjers beteendemönster och relationer för att på sikt säkerställa barn och ungdomars hemmiljö och levnadsvillkor. Verksamheten har en gemensam grund avseende den familjebehandling vi erbjuder, vilket är ett systemiskt förhållningssätt där vi ser helheten kring de familjer vi arbetar med. Att inkludera nätverket är en framgångsfaktor i familjearbetet och av stor vikt för att vi ska lyckas hjälpa familjer att få till stånd bestående förändringar och för att kunna stävja och/eller undvika placeringar. Vi eftersträvar också god kunskap och kännedom om anknytningsmönster och hur detta påverkar föräldrar, barn och övrigt nätverk i sina relationer.
Arbetet på Resursavdelningen och Öppenvårdsenhet barn och familj är specialiserat vilket innebär att det ställs stora krav på gränsöverskridande samverkan, både inom och utom organisationen. Stor vikt läggs vid att få familjerna och deras nätverk delaktiga i förändringsarbetet och att samverka med andra.

KVALIFIKATIONER
Socionomexamen, eller annan akademisk examen i kombination med erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig.
Du ska ha god kunskap om nätverksarbete och systemiskt orienterade arbetsmetoder. Tidigare erfarenhet av behandlingsarbete är meriterande. Arbetet kräver flexibilitet, lyhördhet och god samarbetsförmåga. Körkort med körvana är ett krav.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktpersoner på detta företaget

Lars Clerksén
026-17 97 13
Michael Almqvist
026-17 99 97
Erik Mäki
026-17 72 28
Marie Halilovic
026-17 91 78
Christina Andersson
026-17 24 10
Ola Eklöv
026-17 24 58
Sari Pajulampi
026-17 24 58
Anna Krentze
026-17 81 28
Monika Quadt
026-17 88 18
Lars Lodin
026- 17 29 90

Sammanfattning

Besöksadress

80130 Gävle
None

Postadress

Stadshuset
Gävle, 80130

Liknande jobb


Samordnare/Familjehemskonsulent

Samordnare/Familjehemskonsulent

23 november 2020

Socialsekreterare, utredning, enhet barn och unga

Socialsekreterare, utredning, enhet barn och unga

23 november 2020

Socialsekreterare till mottagningsenheten för barn och unga

Socialsekreterare till mottagningsenheten för barn och unga

23 november 2020

Socialsekreterare till mottagningsenheten för barn och unga

Socialsekreterare till mottagningsenheten för barn och unga

23 november 2020