Familjerättssekreterare till Familjeenheten Östermalm

Familjerättssekreterare till Familjeenheten Östermalm

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Familjeenheten på Östermalm

Familjeenheten är en av fem enheter som tillhör socialtjänstavdelningen på Östermalms stadsdelsförvaltning.

På Familjeenheten arbetar cirka 30 personer, inklusive chefer, fördelade på fem grupper; mottagningsgrupp, utredningsgrupp barn- och ungdom, familjerätt, familjevård/kontaktverksamhet samt ett öppenvårds-/familjeteam. På Familjeenheten finns även en metodstödjare/mentor samt en administrativ assistent. Familjeenheten sitter tillsammans i kvarteret Garnisonen på Östermalm, i fräscha lokaler i en öppen planlösning anpassad utifrån vår verksamhet. Enheten leds av en enhetschef med tre biträdande enhetschefer, varav en har ansvaret för familjerätt- och familjevård.

Familjerätten består av fem familjerättssekreterare samt en halvtids faderskapshandläggare. Vi kan erbjuda dig ett utvecklande och stimulerande arbete med engagerade, kreativa och erfarna kollegor som trivs tillsammans. Vi värnar om en kontinuerlig kompetensutveckling och kortare- och längre vidareutbildningar erbjuds därför utifrån verksamhets behov, som t ex fördjupad utbildning i samarbetssamtal, grundutbildningar avseende familjerätt, likaså deltagande vid familjerättsdagarna etc. Arbetsgruppen har regelbundet kvalificerad handledning. Vi arbetar strukturerat med att implementera Barnkonventionen i vårt arbete.

Enheten arbetar utifrån ett systemiskt- och nätverksinriktat förhållningssätt och med ett förbättringsinriktat arbetssätt. Arbetssätt och metoder ska om möjligt utgå från evidensbaserade metoder och praktik. Medarbetare erbjuds kontinuerligt vidareutbildning inom området.

Nu söker vi en kollega för ett vikariat på ett år med möjlighet till förlängning.

Uppdraget som familjerättssekreterare

Som familjerättssekreterare är det din uppgift att med utgångspunkt från barnets behov stödja barn och föräldrar i familjerättsliga frågor utifrån föräldrabalken och socialtjänstlagen. Vi utreder frågor kring vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av tingsrätten. Familjerättssekreterarna erbjuder frivilliga samarbetssamtal på föräldrars initiativ och samarbetssamtal på uppdrag av Tingsrätten till separerade föräldrar. Vidare ingår att göra medgivandeutredningar inklusive uppföljningsrapporter. Vi handlägger faderskapsärenden, avtal, pass- och namnärenden samt verkställer umgängen med umgängesstöd. En del av arbetet är även att vara rådgivande i familjerättsliga frågor

Kvalifikationer

Vi söker dig som har socionomexamen samt erfarenhet av familjerätt och/eller av utredningar gällande barn- och unga inom socialtjänsten. Du ska ha god administrativ förmåga och lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.

Vi ser det som meriterande med erfarenhet av familjerättsligt arbete samt vidareutbildningar inom det familjerättsliga området. Vi lägger stor vikt vid erfarenhet och kunnande och intresse för att utveckla det familjerättsliga området.

Som person är du både ansvarsfull, flexibel och lyhörd i ditt arbete och har en mycket god förmåga att samarbeta och att skapa goda relationer både på arbetsplatsen, med samarbetspartners och i arbetet med familjerna. Genom ditt förhållningssätt bidrar du aktivt till en god arbetsmiljö. Du har en god analytisk förmåga och du arbetar strukturerat genom att planera, organisera och genomföra ditt arbete väl. Du är en person som i pressade situationer är lugn och stabil samt förmår att fokusera på rätt saker. Du klarar att hantera konfliktfyllda samtal med människor i kris. Du är engagerad och intresserad av verksamhetsområdet.

Vi kommer fästa stor betydelse vid personlig lämplighet.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


Socialsekreterare till Familjehemsenheten Hisingen

Socialsekreterare till Familjehemsenheten Hisingen

25 oktober 2021

Familjerättssekreterare

Familjerättssekreterare

22 oktober 2021

21 oktober 2021