Familjeutredare till IFO Barn och ungdom, familjesupporten

Familjeutredare till IFO Barn och ungdom, familjesupporten

Arbetsbeskrivning

Om Social- och omsorgsförvaltningen
Social-och omsorgsförvaltningen är en del i välfärdskedjan. Vi bedriver myndighetsutövning samt utreder, planerar och upphandlar vård och omsorg utifrån målgruppernas behov.

Förvaltningen styrs av och svarar på uppdrag av social- och omsorgsnämnd, äldrenämnd samt arbetsmarknadsnämnd.

Vi bedriver en verksamhet med hög tillgänglighet, god kvalitet och rättssäkerhet inom givna ekonomiska ramar. Organisationen utformas så att den har flexibilitet att möta snabba omvärldsförändringar, framtida utmaningar och förändrade politiska prioriteringar.

Vårt arbete ska säkerställa att de som bor i Linköping får det stöd som de har rätt till. Riktningen för vårt arbete finns i vår vision: ”Med mod och handlingskraft möter vi din förmåga och tillsammans skapar vi framtiden!”

Om arbetsplatsen
Individ och familjeomsorg (IFO) och Barn och Familj består av mottagning och jour, tre utredningsgrupper, resursgrupp, familjesupport och utredningsteam. Vi söker nu en medarbetare till familjesupporten.

Mottagningen för barn- och familj ansvarar för att ta emot anmälningar om barn som far illa, ansökningar/förfrågningar, samt göra förhandsbedömningar som underlag för beslut. De arbetar i nära samverkan med utredningsgrupperna. Familjesupporten arbetar kontorstid med förtroendetid. Sociala jouren arbetar på icke-kontorstid och jouren ansvarar även för sex andra kommuners sociala jour.

Familjesupportens arbete kräver samverkan och samarbete med andra grupper internt och externt. Familjesupporten är en samverkan med kommunens utförare med syftet att snabbt kunna ge akut stöd till familjer och därmed förhindra mer ingripande insatser.

Social- och omsorgsförvaltningen genomgår just nu en större omorganisation där det pågår en översyn av förvaltningens avdelningar och grupper. Den nya organisationen kommer att bestå av avdelningarna Barn och unga, Vuxna, Äldre samt Staben. Gruppkonstellationerna inom avdelningarna kan i och med omorganisationen komma att ändras från 1 november 2020. 

Arbetsbeskrivning
Socialförvaltningen i Linköping tillämpar BBIC (Barns Behov i Centrum). Vi utgår från ett systemteoretiskt synsätt och ett helhetsperspektiv för familjen. Vårt mål är att möta varje individs behov på hans eller hennes nivå, där förtroende, delaktighet och samverkan är nyckelbegrepp.

Familjesupporten bidrar med åtgärder som erbjuds familjer i djup kris. Huvuduppdraget är att efter skyddsbedömning härbärgera en kris och hitta andra fungerande strategier i vardagen och att förebygga placering. Utifrån givna frågeställningar ska familjeutredaren observera och dokumentera samspel och beteenden i familjer. Familjesupporten träffar familjer under 6-8 veckor och följer ärenden från mottagning till utredning. Träffarna sker främst hemma hos familjerna, men kan även delvis ske i andra miljöer där barnet vistas, som på skola/förskola. Det är vanligt att familjesupporten finns med i processen när andra insatser tar vid.

Arbetet innebär flexibla arbetstider, ofta utanför kontorstid. Ni arbetar ofta två familjeutredare tillsammans, men ensamarbete förekommer. Som stöd har du (under kontorstid) en verksamhetsstödjare och nära stöd av gruppchef och kollegor på avdelningen för Barn och ungdom.

Du kommer att möta barn, ungdomar och familjer i utsatta situationer, där den ena dagen inte är den andra lik. Det är ett utmanande, roligt och viktigt arbete där du får en chans att bidra.

Kvalifikationer
Du har akademisk utbildning till socionom, beteendevetare, förskollärare eller fritidspedagog. Flerårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer är ett krav, liksom kunskaper om barns utveckling. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete av myndighetsutövning inom området barn och familj och erfarenhet av att arbeta med barn och familjer i en utsatt situation. Kunskaper om system- och anknytningsteori är meriterande.

Körkort är ett krav då arbetet innebär hembesök och resor inom kommunen och i vissa fall utanför kommunen.

Du bör också kunna:


• Uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
• Arbeta med barn och ungdomar utifrån, både ett stödjande/empatiskt och strukturerat perspektiv, samt ha ett lösningsfokuserat arbetssätt.
• Vara trygg i dig själv, så du kan vara tydlig och sätta gränser när det behövs.
• Arbeta både självständigt och i team.
• Samverka med andra och upprätthålla goda relationer med externa parter.
• Vara en god observatör och noggrann i mötet, samt ha förmåga att dokumentera.
• Ta initiativ och driva arbetet framåt, snabbt ställa om för omväxlande arbetsuppgifter, samt hitta alternativa lösningar.

Information om tjänsten
Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1-2

Ref. nr: 5487


Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linköpings kommun
  • 2 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 13 augusti 2020
  • Ansök senast: 30 augusti 2020

Liknande jobb


Socionomkonsult till utredning inom barn och ungdom

Socionomkonsult till utredning inom barn och ungdom

20 januari 2021

20 januari 2021

20 januari 2021

Skrivare/ socialsekreterare till utredning unga

Skrivare/ socialsekreterare till utredning unga

20 januari 2021