Fas 3/Medhjälpare Länsstyrelsen Vaktmästeri

Arbetsbeskrivning

Arbetsplats Länsstyrelsen i Västmanlands län - Intern service

Arbetsuppgifter; Intern service/vaktmästeri, repro, post, omflyttningar, vaktmätarsysslor mm

Postgiro: 68818-4

Sammanfattning

Besöksadress

Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås
None

Postadress

None
None

Liknande jobb


Industriarbetare

21 april 2021