fas 3/Medjälpare Länsstyrelsen/ Naturvård

Arbetsbeskrivning

Arbetsplats: Länsstyrelsen i Västmanlands län Naturvård, V. Ringvägen 1, 721 86 Västerås
Arkeologi Arbetsuppgifter: Inventera nyanmälda fornlämningar. Anmäla nya objekt till fornlämningsregistret (digital anmälan). Digitalisera kunskapsunderlag, uppdatera utredningsGIS, upprätta StadsGIS. Ta fram digitala historiska kartor (bl a till Kungs-Barkarö och Vattenprojekt). Uppföljning och utvärdering av länsstyrelsens egeninitierade arkeologiska uppdrag. Granskning utifrån rapporter.
Kvalikationer: Fil kand i arkeologi, god inventeringsvana, helt platsledarkompetent. GIS-kunskap. Erfarenhet från undersökningar och rapportarbete. Förmåga att arbeta självständigt. Socialkompetens. Körkort

Handledare: Lise-Lott Sjödin-Skarp

plusgiro: 68818-4

Sammanfattning

Besöksadress

Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås
None

Postadress

None
None

Liknande jobb


21 april 2021

Industriarbetare

21 april 2021