Finspångs kommun söker utbildningschef

Finspångs kommun söker utbildningschef

Arbetsbeskrivning

Vill du jobba med oss?
Vill du vara med och driva skolutveckling? 
Sektor Utbildning har cirka 800 medarbetare och 3600 elever/studenter.

Sektorn har ansvaret för
förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasium, anpassad
gymnasieskola och vuxenutbildning. Budgetramen för 2023 är ca 600 miljoner kronor.
Som stöd i vårt arbete har vi en förankrad ledningsdeklaration med tre ledstjärnor:

ANSVAR:
Vi tar initiativ, är engagerade och genomför fattade beslut.
Vi är medskapande och tar ansvar för resultatet.

SERVICEANDA:
Vi har brukaren i fokus.
Vi möter varje människa med respekt.

UTVECKLING:
Vi tänker nytt, omprövar och finner nya lösningar.
Vi tar tillvara på kreativitet och samverkan. 

Vad kan vi erbjuda dig?
Som utbildningschef är du en viktig del av en helhet. Du arbetar med stort eget ansvar och leder sektorn med fokus på de uppdrag som kommunstyrelsen anger. Som utbildningschef har du budget, personal och verksamhetsansvar. Du har det yttersta ansvaret för att verksamheterna uppnår de uppställda målen. Du är en viktig aktör i den strategiska utvecklingen av kommunen och i arbetet med vårt tillväxtmål.

Som medlem av kommunens ledningsgrupp arbetar du tillsammans med dina kollegor för att hela
kommunen ska nå ett gott resultat. Du samverkar och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och förstår vikten av utbildningsfrågornas kvalitet och resultat både för elever och medarbetare och för kommunens attraktivitet.

Du är ansvarsfull och kommunikativ och för en kontinuerlig dialog med den politiska ledningen för att utveckla verksamheten och nå uppsatta mål med goda verksamhetsmässiga och ekonomiska resultat.

Du initierar och driver förändrings-, prioriterings- och utvecklingsarbete. Du arbetar med att skapa väl fungerande team, och skapar delaktighet och engagemang genom att delegera och uppmuntra till ansvarstagande. Samtidigt är du tydlig och har förmågan att fatta beslut.

För närvarande pågår ett omställningsarbete i sektorn. En kompetensväxling sker där andelen lärare ska ökas och stödresurser minskas samtidigt som omorganiseringar pågår för att få en budget i balans.

Dina framtida arbetsuppgifter
Vi söker dig som har relevant akademisk examen och flera års erfarenhet av kvalificerat ledaruppdrag på högre ledningsnivå. Du har erfarenhet av att arbeta i komplexa miljöer och med förändrings- och förbättringsarbete.

Ditt starka engagemang för att leda, inspirera och utveckla såväl verksamheterna som dina medarbetare bidrar till att utbildningsfrågorna i Finspångs kommun drivs och utvecklas med hög kvalité och effektivitet.

Du har arbetat med strategiska ledningsfrågor och har god förståelse för hur det är att arbeta i politiskt styrda organisationer och hur man leder kommunal verksamhet. Naturligtvis har du kunskap om och engagemang för utbildningsfrågorna. Ditt arbetssätt bygger på samarbete och god kommunikativ förmåga och du har förmågan att arbeta strategiskt och lösningsorienterat för att nå uppsatta mål.

Du har ett förtroendeingivande sätt, trivs i sociala sammanhang och har lätt för att skapa goda relationer.

Du är trygg, positiv och ser möjligheter snarare än hinder. 

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper

Villkor
I Finspångs kommun tillämpas 3-åriga chefsförordnade med annan tillsvidareanställning i grunden för chefer i kommunens ledningsgrupp. I övrigt enligt kollektivavtal.

Vi driver Finspång framåt!

Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit en gemensam vision att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra – varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.


Vi har en förmånsportal genom företaget Benify; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.

För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun.

I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.

Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Ledningsstab
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 14 juli 2023
  • Ansök senast: 6 augusti 2023

Liknande jobb


Prefekt

Prefekt

1 december 2023

Chef till enheten för grundutbildning

Chef till enheten för grundutbildning

30 november 2023

28 november 2023