Forskare i Riskhantering med inriktning mot förmågebedömningar

Forskare i Riskhantering med inriktning mot förmågebedömningar

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet, vid institutionen för Bygg- och Miljöteknologi, bedriver forskning och undervisning inom samhällelig risk- och krishantering.

Vi söker en forskare som dels kan delta i forskningsstudier som rör förmågebedömningar inom ramen för kommunala handlingsprogram, dels kan delta i avdelningens undervisning inom området risk- och krishantering.

Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter berör forskning och utveckling inom projekt som berör förmågebedömningar. I ett projekt är fokus på att stödja Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i utveckling av arbetet med kommunala handlingsprogram inom skydd mot olyckor. Arbetsuppgifterna handlar om att sammanställa befintlig och utveckla nya kunskap samt angreppssätt kopplat till bedömning av responsförmåga som kan utgöra ett av underlagen för MSB:s arbete med att utveckla föreskrifter och vägledning för kommunala handlingsprogram. Ett annat projekt relaterar till kunskapsutveckling för att stödja kommunala räddningstjänsters arbete med att dimensionera sin operativa verksamhet utifrån den riskbild som råder i kommunen. Projektet syftar till att utveckla en analysmodell som kan användas för dimensionering av räddningstjänst där förmåga och förmågebedömning utgör en central del.

I arbetsuppgifterna ingår också att delta i undervisning, både grund- och uppdragsutbildning, inom områdena riskanalys, riskhantering och krisberedskap. Inom ramen för dessa uppgifter ingår både att ansvara för och/eller koordinera kurser samt delta som föreläsare och seminarieledare. Vidare är en arbetsuppgift att aktivt söka ytterligare forskningsmedel inom området riskhantering med inriktning mot förmågebedömningar.

Arbetsuppgifterna ingår även:

- Handledning av examensarbetare och doktorander.
- Samverkan med näringsliv och samhälle.
- Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.
- Möjlighet till högskolepedagogisk utbildning.


Krav för anställningen

- Avlagd doktorsexamen inom ämnesområdet.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
- Erfarenheter av både konceptuell och empirisk forskning inom området riskhantering och/eller förmågebedömningar.

Meriterande för anställningen

- Erfarenheter av forskning- och utvecklingsarbete som berör förmågebedömning på kommunal nivå.
- Erfarenheter av undervisning och kurskoordinering från kurser inom området riskanalys, riskhantering och krisberedskap.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Tidsbegränsad anställning 1 år på 100%.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
- En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
- Kontaktuppgifter till minst två referenser.
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


Biträdande Forskare inom vårdvetenskap

Biträdande Forskare inom vårdvetenskap

5 maj 2021

Forskare

Forskare

5 maj 2021